MMR se připravuje na zcela nový zákon o veřejných zakázkách

Praha - Velká novela zákona o veřejných zakázkách platí teprve od letošního dubna a oblast kolem veřejných tendrů možná čeká další výrazná změna. Důvodem jsou návrhy nových směrnic, které předložila Evropská komise (EK). Zjednodušit se má například zadávání zakázek na sociální služby, rozšíří se důvody pro vyloučení uchazečů z tendrů.

Ministerstvo chystá místo novely zcela nový zákon

„Zatím jde jen o předpoklad, ale hlavním důvodem jsou nové, poměrně zásadní změny, které není již možné do současné systematiky pojmout. Novela by znamenala naprosté znepřehlednění již tak velmi komplikované normy,“ sdělil zástupce MMR.

V současnosti pod režim zákona o veřejných zakázkách spadají v oblasti sociálních služeb, zdravotní péče a vzdělávání tendry nad milion korun. „Zadavatelé se však v praxi potýkají s faktem, že zadat veřejnou zakázku zejména v oblasti sociálních služeb v režimu zákona je velice obtížné. Zákon stanoví podmínky, které zadavatelé v této oblasti mnohdy nejsou schopni splnit,“ uvedl Marek Ženkl z tiskového oddělení ministerstva pro místní rozvoj (MMR).

Co by se mělo změnit

  • Zadavatelé budou moci postupovat mírněji. O zakázce pouze zveřejní předběžnou informaci a oznámení o jejím zadání, a to pouze pokud se její finanční limit bude rovnat nebo převýší půl milionu eur, tedy asi 12 milionů korun. „Při zadávání takovýchto zakázek budou zadavatelé povinni dodržovat zásady rovného zacházení transparentnosti a nediskriminace,“ dodal Ženkl z MMR.
  • Úřady budou mít větší šanci vyloučit z tendru uchazeče, kteří vykázali významné nebo přetrvávající nedostatky při plnění předchozí veřejné zakázky. Současně ale bude norma obsahovat možnost přijmout takového uchazeče do tendru, jestliže přijal vhodná opatření k nápravě.
  • Další významnou novinkou má být povinnost zadavatelů zohlednit takzvané náklady životního cyklu. Tento pojem zahrnuje všechny etapy existence výrobku, prací nebo služby. Nejde jen o peněžní výdaje, ale také například vnější ekologické náklady, pokud je lze vyjádřit v penězích.

Účinnost zákona od roku 2015

Evropská komise chce podle Ženkla přijmout směrnice na začátku příštího roku. „Účinnost nového zákona tak lze předpokládat na začátku roku 2015. Jde ale jen o odhad, legislativní proces na evropské úrovni je obecně komplikovanější,“ dodal zástupce MMR. Aktuálně platný zákon o veřejných zakázkách má za sebou už 19 novel. Většina z nich ale byla jen technickou změnou reagující na změny jiných zákonů. Zásadní novely prodělal zákon tři.

Poslední z důležitých novel začala platit v dubnu. Má zajistit omezení korupce a transparentnější vynakládání peněz daňových poplatníků. Vítězné firmy musí nově například zveřejnit subdodavatele, kteří dostanou přes deset procent z ceny zakázky. Novela také zrušila takzvané losovačky a mají zmizet výběrová řízení šitá na míru konkrétní firmě.