Za špatné čerpání dotací zaplatí Česko jednu miliardu eur

Praha – Podle informací serveru Aktuálně.cz už vystavila Evropská komise České republice předběžný účet za špatné čerpání dotací – Češi zaplatí pokutu ve výši jedné miliardy eur (asi 25 miliard korun). Ministerstva ani Evropská komise ale nechtějí zveřejnit přesnou výši pokut a média proto musí vycházet z neoficiálních informací.

Sankci dostanou podle informací Aktuálně.cz čtyři dotační programy. Téměř dvacet miliard nebude proplaceno programům Doprava a Životní prostředí, dalších 3,4 připadá na regionální program Severozápad. O dvě miliardy přijde i program Podnikání a inovace za pochybný systém podnikatelských podpor, které vyplácí Českomoravská záruční a rozvojová banka.

O zmíněné částky se zvýší deficit státního rozpočtu, případně rozpočty Ústeckého a Karlovarského kraje, které spravují program Severozápad.

Informace jsou důvěrné

Na přímý dotaz, jak přesně velkou pokutu očekávají, však ministerstva odmítají odpovědět. „Na vaše dotazy nemůžeme odpovědět, protože se jedná o informace, které Evropská komise považuje za důvěrné a žádá, aby s nimi bylo takto zacházeno,“ sdělil serveru mluvčí ministerstva financí Ondřej Jakob. Stejně tak odmítají komentovat audity i zástupci ministerstev dopravy, životního prostředí a průmyslu a obchodu.

Co se týče ROP Severozápad, Marcela Klíchová z jeho řídící rady potvrdila serveru alespoň vzorec, podle něhož se budou pokuty vypočítávat. Všechny projekty schválené do konce srpna budou údajně plošně postiženy desetiprocentní sankcí, další sankce ve výši 11,2 procenta pak postihne projekty, které už byly řídící radou proplaceny.

Další sankce postihnou i ministerstvo školství, které by mohlo přijít až o pět miliard korun. Konečnou auditní zprávu na program Vzdělávání pro konkurenceschopnost obdrželo v červenci. Podle vyjádření ministerstva Evropská komise našla chyby jak v práci resortu školství, tak i resortu financí, které odpovídá za supervizi všech programů.

Právě ministerstvo financí očekává během září definitivní verzi zprávy Evropského účetního dvora o tom, jak funguje jeho supervize. Předběžné verze hodnotí podle Aktuálně.cz práci ministerstva velmi kriticky. „Výsledky této zprávy by však neměly mít dopad na financování evropských programů,“ řekl serveru Jakob.

Jak server dále upozornil, pokuty nejsou jednoznačně špatnou zprávou. Ve chvíli, kdy se na jejich výši české a bruselské úřady dohodnou, začne totiž Evropská komise proplácet projekty z konkrétních programů, které jsou dosud zastaveny. Některá ministerstva očekávají, že by se tak mohlo stát ještě během letošního roku.