Organizátoři předváděcích akcí obcházejí zákon novým trikem

Praha – I přes novelu občanského zákoníku, jež začala platit letos v květnu, našli organizátoři předváděcích akcí nový trik, pomocí kterého se snaží znesnadnit zákazníkům odstoupení od kupní smlouvy. Upozornil na to spotřebitelský časopis dTest. Na předváděcích akcích je zejména seniorům prodáváno často předražené zboží a prodejci podle České obchodní inspekce (ČOI) často klamou zákazníky a používají agresivní praktiky prodeje. 

Přibližně tři měsíce poté, co novela občanského zákoníku odstranila často zneužívanou výjimku o sjednání osobní návštěvy, přišli obchodníci na nový trik, jak obcházet zákon. Osobní návštěvu zneužívali obchodníci proto, že tato výjimka v zákoně zbavovala spotřebitele možnosti odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů.  

To už s květnovou novelou neplatí, nicméně právní poradce časopisu dTest Miloš Borovička upozornil, že zákonodárci zároveň zavedli novou výjimkou, která se vztahuje pouze na opraváře. 

Nově proto platí, že pokud je zboží opraveno nebo upraveno v místě určeném spotřebitelem, tak nelze od smlouvy odstoupit. Obchodníci si tak na předváděcích akcích již nesjednávají návštěvy u spotřebitele, které jsou často fiktivní, zákazníka ale nechávají podepsat kromě kupní smlouvy i smlouvu o úpravě a opravě zakoupených věcí. 

Miloš Borovička, právník

„Samozřejmě nic neopravují a spoléhají, že se schovají za výjimku a nebudou muset spotřebiteli vracet peníze. Nemají ale pravdu, neboť smlouva nebo její část, která obchází zákon, je neplatná.“


Senioři, kteří nemají hotovost, na předváděcích akcích podepisují i úvěrové a rozhodčí smlouvy. Také od těchto smluv je podle Borovičky možné odstoupit, protože zanikají spolu se smlouvami o koupi. Spotřebitelé to ale musí oznámit úvěrové společnosti.

Na dvou třetinách předváděcích akcí je porušován zákon 

ČOI letos zjistila závady na dvou třetinách kontrolovaných předváděcích akcí. Nejčastějším porušením zákona na předváděcích akcích zůstává používání nekalých obchodních praktik, včetně těch agresivních. „Přetrvávají i nedostatky v poskytování informací o podmínkách uplatnění práva z odpovědnosti za vady prodané věci, včetně podmínek pro uplatnění rozporu s kupní smlouvou a samotném reklamačním řízení,“ uvedla mluvčí ČOI Miloslava Fléglová.   

Podle ČOI výsledky kontrol opakovaně potvrzují, že obchody uzavírané mimo prostory obvyklé k podnikání nadále patří k nejproblematičtějším formám prodeje na území České republiky. Četné stížnosti současně svědčí o tom, že přes veškeré mediální aktivity a upozornění ČOI zájem o ně neklesá. 

Předváděcí akce
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24