Ženy investují jinak než muži, ale stejně úspěšně

Praha - Ženy jsou při investování konzervativnější, opatrnější a mají větší averzi k riziku. Na rozdíl od mužů investují méně do akcií, spíše si vybírají konzervativnější produkty. Všeobecný názor, že investují pouze muži, ale neplatí. Je to padesát na padesát. Investování navíc není jen pro milionáře, jednorázová investice činí u žen 10 tisíc korun, u mužů pak 15 tisíc. Vyplývá to z průzkumu investiční společnosti Generali PPF Invest mezi jejími víc než 120 tisíci klienty.

Zdroj: isifa/Lidové noviny Autor: Tomáš Krist

Ženy investují do fondů peněžního trhu, smíšených fondů nebo fondů korporátních dluhopisů, na rozdíl od mužů, kteří investují především do akcií či akciových fondů. „Ženy investují také menší částky. Jejich výnosy, i když nemusí být tolik ztrátové, jsou proto v celkovém objemu menší než ty, které mají muži. Muži naopak investují větší částky, do rizikovějších aktiv, takže mají možnost většího výnosu, ale také větší procento mužů realizuje ztrátu. Takže ve výsledku nemůžeme říct, jestli jsou úspěšnější muži, nebo ženy,“ řekl Michal Valentík, hlavní investiční stratég Generali PPF Invest.

„Z našich statistik vyplývá, že muži investují přibližně 1,5krát více, a to jak v pravidelném investování, tak v jednorázovém. Co se týče konkrétních čísel, tak muži investují jednorázově průměrně 15 tisíc korun, ženy pouze 10 tisíc korun. V pravidelném měsíčním investování ženy investují v průměru 550 korun a muži 850 korun,“ uvedl Valentík.

Německá burza
Zdroj: ISIFA/Getty Images
Autor: Ralph Orlowski

„Prvním důvodem je výše příjmů, která je u žen dlouhodobě nižší, druhým je jejich konzervativnější přístup k investování. Ženy se nestarají pouze o svoji finanční budoucnost. Zakládaji investiční programy pro svoje děti,“ řekla Alexandra Hájková, členka představenstva, Generali PPF Invest. Místo akcií, ropy a měn tak raději volí dluhopisy nebo vyvážené fondy. Obchodování s aktivy je v obecném povědomí spíše mužskou záležitostí, statistiky Generali PPF ale ukazují, že žen je mezi investory zhruba polovina.

Je to padesát na padesát

Počet investorů a investorek je v Česku stejný. Všeobecný mýtus, že investují pouze muži, je mylný. „Lidé se domnívají, že investují muži, protože vidí v novinách či v televizi muže za obrazovkami, pozorující grafy, jak rostou a klesají. Ale u strategických dlouhodobých investic je poměr skutečně 50:50,“ řekl Valentík. 

Video Ženy investorky
video

Ženy investorky

Ženy investorky

1709

Rozhovor s Michalem Valentíkem

Počet investorů v Česku se za posledních deset let ztrojnásobil. Náš kapitálový trh se stává vyspělejším, vznikají nové produkty, které jsou drobným investorům dostupnější. Vznikají tak produkty kolektivního investování. To znamená, že nemusí investovat pouze milionáři.

Slovenky investují stejně jako čeští muži

V západní Evropě je investorů daleko více. Je to dáno delší historií kapitálových trhů. Střední Evropa se k té západní ale pomalu přibližuje. Zajímavostí je, že Slováci v porovnání s Čechy investují více. Slovenské ženy investují více než ty české. Co se týče objemu peněz, investují stejně jako čeští muži.

Podle Bruselu může větší zastoupení žen pomoci i evropskému byznysu. Připravuje tak kvóty pro jejich účast v nejvyšších orgánech firem. Proti tomu, aby do takových věcí zasahoval Brusel, ale protestuje devět států unie, včetně Česka. Podle nich by si takovou věc měla vyřešit každá země sama.