Exekutorská komora zásadní novelu exekučního řádu vítá

Praha – Zásadní změny v exekucích přinese novela občanského soudního řádu a exekučního řádu, kterou dnes schválili poslanci. Podle prezidenta Exekutorské komory ČR (EKČR) Jiřího Proška by novela měla výrazným způsobem modernizovat exekuční právo. Administrativně se uleví přetíženým soudům a část povinností bude přenesena na soudní exekutory.

Jiří ProšekJiří Prošek, prezident Exekutorské komory ČR

„Novelu jednoznačně vítám. Vnímám ji jako nutnou, protože exekuční právo je značně zastaralé. Občanský soudní řád platí bezmála padesát let a byl tvořen v éře, kdy bylo povinností každého pracovat a účet jste mohli mít jenom u Československé státní spořitelny. Novela má exekuce podstatným způsobem zmodernizovat. Přiblížíme se tak úrovni právně vyspělejších zemí. Exekuce se zrychlí, pro dlužníky i věřitele budou přehlednější a jednodušší.“


Novela exekučního řádu přináší několik zásadních změn, a to jak pro exekutory, tak i pro dlužníky. Díky novele bude například možné slučovat exekuce vedené proti témuž dlužníkovi. Spojování řízení v rámci jednoho exekutorského úřadu bude prováděno automaticky. Zákon však upravuje i náležitosti pro spojování exekucí, jejichž provedením byli pověřeni různí exekutoři. 

Budou-li exekuce proti témuž dlužníkovi vedeny u více exekutorů, exekuční soud tato řízení na návrh dlužníka spojí a určí, který exekutor spojené řízení povede. Tento režim se bude týkat zejména tzv. bagatelních pohledávek. Ve prospěch dlužníků bude zaveden i další institut –předžalobní výzva. Věřitel by dlužníka musel kontaktovat ještě před podáním návrhu na zahájení exekučního řízení a vyzvat ho k včasnému uhrazení pohledávky. Pokud by tak neučinil, nebyla by mu přiznána náhrada nákladů řízení.

Novela také stanovuje limit nákladů na jednu cestu exekutora 

Limit nákladů na jednu cestu exekutora má zabránit tomu, aby si exekutor neúčtoval dodatečné náklady. Podle EKČŘ se ale jedná jen o explicitní formulování toho, co už normálně funguje. Jestliže exekutor nebo jeho zaměstnanec jede za dlužníkem, aby provedl soupis movitých věcí, zabavil je a odvezl, obvykle se nevydává pouze za jedním dlužníkem. Cestu spojuje s ostatními příležitostmi v okolí. 

Nově bude také možné dražit členská práva v bytových družstvech. V současné praxi jsou členská práva a povinnosti v bytovém družstvu realizovány v hodnotách vypořádacího podílu dlužníka, vyčísleného podle obchodního zákoníku. Tato hodnota se pohybuje řádově v desetitisících korun a zdaleka nedosahuje hodnoty družstevního bytu na realitním trhu. Dlužník tedy přijde o byt a z jeho dluhu je umořena pouze malá část. Nově bude družstevní byt zpeněžen formou dražby za jeho skutečnou tržní cenu a z výtěžku bude možné uspokojit několikanásobně větší část dluhů. 

Novela zákona přináší další dvě možnosti, jak uspokojit věřitele

Novela je i vstřícnější k věřitelům. Nově totiž půjde dražit pohledávky a obchodní podíl. Exekuce postižením obchodního podílu byla podl EKČR dosud v praxi jen obtížně proveditelná, bez spolupráce ze strany obchodní společnosti, jejíž obchodní podíl byl realizován, takřka nemožná. Další významnou změnu představuje navržený nový způsob exekuce správou nemovitosti. Vedle prodeje dražbou má být zaveden takzvaný exekuční prostředek, který bude čerpat ze zisků získaných z nájmu nemovitosti.

Při včerejší exekuci v sídle občanské poradny v Karlových Varech došlo podle magistrátu k omylu.
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24

Návrh předpisu dále obsahuje úpravu týkající se domácích mazlíčků. Zvířata v lidské péči by v budoucnu dle společného návrhu Exekutorské komory a Ligy na ochranu zvířat neměla být exekučně postižitelná.

Zmiňovaný legislativní materiál rovněž řeší pořizování videozáznamů z průběhu tzv. mobiliární exekuce. Bude-li při soupisu movitých věcí někdo, kdo chce pořídit záznam, pak se záznam pořídit musí. Dojde-li vykonavatel (zaměstnanec soudního exekutora) k závěru, že je to potřebné (např. při soupisu nikdo není nebo se u dlužníka objeví verbální či fyzické útoky na zaměstnance exekutora), pak videozáznam pořídit může. Nicméně zákon nestanoví, že pořízení záznamu je povinné vždy a všude.