Místo dalšího využití na skládku? Porcelán do skla nepatří

Jen dvě třetiny odpadu, který Češi vytřídí, se dále používá jako surovina. Děje se tak hlavně kvůli chybám, kterých se lidé při separaci dopouštějí. Třeba v kontejnerech na plasty často končí znečištěné obaly, které mohou znehodnotit celý obsah barevné popelnice. Do skla potom lidé házejí třeba porcelán anebo zrcadla.

Listí v kontejneru na sklo nebo papírové sáčky, které někdo hodil do kontejneru na plasty. Všechny odpady, které lidé vytřídí, ještě proberou ve speciálních třídících linkách: nejdřív třeba magnety, které v nich hledají kovy, a po nich ještě lidské ruce. Mnohdy ale lidé svým pochybením zmaří práci ostatních. „Někdy se nám dostávají do nádob na sběr plastů třeba lahve od olejů s nebezpečnými vlastnostmi. Bohužel se potom stává, že celý kontejner je tak znehodnocen,“ potvrdil ředitel Odboru odpadů MŽP Jaromír Manhart a mluvčí EKO-KOM Šárka Nováková podotkla: „Nejčastěji dělají lidé chybu v tom, že si myslí, že keramika a porcelán patří do skla.“

Zatímco v počtu vytříděného odpadu si Česko za poslední roky velmi polepšilo a zařadilo se tak po bok vyspělých evropských zemí, v objemu odpadů, které se znovu použijí na výrobu surovin, mezi nejlepší nepatříme. Nejvíc se to daří u papíru a skla, méně pak třeba právě u plastů. Z těch se vyrábí například fleecové oblečení nebo potahy do aut. Ty, které nelze použít jako surovinu, končí zpravidla ve spalovnách. „Ze směsných plastů se vyrábějí lavičky, dětská hřiště, zatravňovací dlaždice nebo protihlukové stěny u dálnic,“ dodala Šárka Nováková a mluvčí OZO Vladimíra Karasová doplnila: „Dodáváme sklo do skláren. Je to výborný materiál, který se dá recyklovat takřka donekonečna.“

Zpracovatelé odpadu důrazně odmítají fámu, která v Česku kolovala v době, kdy třídění odpadů bylo v plenkách: že třídění je zbytečné, protože obsah barevných popelnic svážejí auta na smetiště. Dnes na skládce končí jen výjimečně to, co je natolik znečištěné, že se nedá využít. Třeba právě kontejner na sklo, do kterého zahrádkář vysype listí.