Nízká cena v tendru není vždy výhrou, radí stavebníci vládě

Praha – Stavebníci se chystají na jednání s vládou. Připravili si návrhy, které mají pomoci rozhýbat skomírající odvětví. Vláda by podle nich v první řadě měla urychleně schválit zákon o vyvlastňování a stanovit priority při budování dopravních staveb. Dále také Svaz podnikatelů ve stavebnictví radí, aby se v tendrech vítězní dodavatelé nevybírali jen podle nabídnuté ceny. Ohrožuje to stabilitu sektoru i kvalitu prací.

Nejzásadnější legislativní změnou, kterou stavitelé prosazují, je změna stavebního zákona. Navrhují, aby soudy akceptovaly připomínky dotčené veřejnosti pouze v územním řízení a aby stěžovatelé nemohli opakovanými podáními protahovat výstavbu i v dalších fázích přípravy a samotné stavby.

Stavebníci jsou nuceni jít do tendrů pod cenou

Výraznou změnou by podle stavebníků měla projít současná praxe, kdy je v tendrech na státní zakázky jediným výběrovým kritériem nabídková cena. Podle generálního ředitele Metrostavu Pavla Piláta jsou nyní v době stavebního půstu firmy nuceny zakázky soutěžit za podnákladové ceny, což se musí odrazit na kvalitě staveb. Stát podle něj navíc v poslední době selhává ve stanovení výběrových kritérií, která jsou příliš měkká a zvýhodňují „garážové firmy s pochybnými referencemi ze zahraničí“.

Tomu by chtěl svaz podnikatelů zabránit stanovením jasných kritérií ve výběrových řízeních včetně určení obvyklých cen za jednotlivé práce a určení výše sankcí. V praxi by tak stavební firma, která ve výběrovém řízení nabídne například neobvykle vysokou záruční dobu, měla zdůvodnit, proč ji dává. Jakékoliv anomálie, které se na první pohled mohou zdát pro státního investora výhodné, se nakonec proti němu obrátí, varuje ředitel svazu Miloslav Mašek.

V dopravní infrastruktuře je třeba zajistit priority

Podle stavebníků si musí vláda také ujasnit priority, a to zvláště v oblasti budování dopravní infrastruktury. „Pokud chceme tvrdit, že tato země je na postupu ke konkurenceschopnosti, potom musí mít vybudovanou infrastrukturu. Bez toho to nejde,“ připomněl Mašek. U prioritních staveb by pak vláda měla zajistit jejich dlouhodobé financování, aby nedocházelo k nečekanému přerušování prací.

Objem investic směřujících do stavebnictví se od roku 2008 neustále snižuje. Proti 547 miliardám Kč v roce 2008 jich do oboru loni směřovalo 464 miliard. Situace se podle Maška nezlepší ani v příštím roce, protože vládě chybí strategie výstavby i legislativní prostředky, kterými by se mohl vznik veřejně prospěšných infrastrukturních staveb urychlit.