Lesy ČR stoply těžbu na plochách zkrachovalého Less & Forest

Hradec Králové - Státní podnik Lesy České republiky zastavil těžbu dřeva na plochách, kde pro něj pracoval zkrachovalý lesnický holding Less & Forest, jak uvedl mluvčí LČR Zbyněk Boublík. Less & Forest je největším obchodním partnerem Lesů ČR. Ze 118 územních jednotek LČR má firma Less & Forest kontrakt na 32 jednotkách. Lesům ČR patří polovina lesů v zemi.

Krajský soud v Praze dnes zahájil insolvenční řízení s největší tuzemskou lesnicko-dřevařskou firmou Less, a to na návrh jejího majitele, podnikatele Jana Mičánka. V insolvenci je i její dceřiná společnost Less & Forest. Skupina firem dluží bankám za poskytnuté úvěry přes dvě miliardy korun. Spolu s dalšími závazky dlužná částka ovšem zřejmě vyroste až k třem miliardám. Do potíží se údajně dostala kvůli investicím i sporům se státním podnikem Lesy ČR. Ty však jakýkoliv podíl na krachu holdingu důrazně odmítly.

Výpadek dřeva má být minimální

Lesy ČR připravují takové kroky, aby pokračovaly práce v lesích i dodávky dříví na trh. „K přerušení či omezení dodávek dříví na trh by tak rozhodně nemělo dojít, protože výpadek těžby dříví v důsledku ukončení prací společností Less & Forest je v celostátním měřítku zanedbatelný a činí pouze 2,5 procenta,“ uvedl Boublík. Výpadek bude podle něj nahrazen alternativními dodávkami dříví na trh, například aukcemi dříví „na pni“, nebo zvýšením dodávek z lesních závodů podniku.

Lesy ČR
Lesy ČR

Lesy ČR se současně snaží také o to, aby dopad insolvence Less & Forest na hospodaření LČR byl minimální. „Byly zastaveny těžby, ukončeno předávání již vytěženého dříví a organizačním jednotkám bylo uloženo, aby prováděly fyzické kontroly ukončení těžeb na příslušných smluvních územních jednotkách,“ vysvětlil Boublík.

Na krytí pohledávek bankám po lhůtě splatnosti budou podle státního podniku využity bankovní garance Less & Forestu. LČR tvrdí, že jejich zajištění je i v insolvenčním řízení obtížně zpochybnitelné.