Novela exekučního řádu není výsledkem exekutorské lobby

Praha – Zásadní změny v exekucích přinese od nového roku novela občanského soudního řádu a exekučního řádu. Podle prezidenta Exekutorské komory ČR (EKČR) Jiřího Proška by novela měla výrazným způsobem modernizovat exekuční právo. Podle dnešních Lidových novin (LN) jde ale novela stále na ruku exekutorské lobby. Od toho se však EKČR distancuje.

Do hledáčků listu se dostala část návrhu, kterou se zákonodárcům do nové novely občanského soudního řádu a exekučního řádu nepodařilo prosadit. Jedná se o takzvané znásobování pokut, které souvisí s případy, kdy za nezaplacení padesátikorunového poplatku v knihovně exekutor následně z dlužníka vymámí tisíce navíc. A takových případů není málo - většina dluhů, kvůli kterým se člověk ocitne v exekučním řízení, je podle některých odhadů do jednoho tisíce korun.

Senátní návrh novely zákona měl zabránit tomu, aby se původní dluh kvůli odměnám pro advokáty mnohonásobně zvýšil. Senátoři totiž navrhovali, aby se u malých pohledávek služby právníků neproplácely. Sněmovna ale Senát přehlasovala a advokátní odměny tak zůstávají.

„My jsme přesvědčeni, že s výší odměny pro advokáty se už vyrovnala vyhláška ministerstva spravedlnosti z letošního jara, která odměny advokátů snížila,“ sdělila ve svém vyjádření Česká advokátní komora.

Exekutoři určitá omezení pocítí

EKČR však celou problematiku označuje jako dezinterpretaci. Znásobování pokut se totiž exekutorů ani v nejmenším netýká. „Naopak, jak jsme LN před vydáním článku sdělili, jedná se o fázi, jež dalece předchází exekučnímu řízení a soudní exekutoři v ní nefigurují. Ke slovu přicházejí až v momentě, kdy soud nařídí exekuci a kdy k původnímu dluhu připočítá odměnu advokáta v nalézacím a exekučním řízení,“ konstatuje mluvčí EKČR Petra Báčová.

Co přinese novela občanského soudního řádu a exekučního řádu?

1. Předžalobní výzva. Dlužník musí být upozorněn na dluh ještě předtím, než se jeho dluh dostane k soudu.
 
2. Spojení víc exekucí do jedné. Dlužník tak zaplatí jen náklady na jedno řízení.

3. Zabavení řidičských průkazů. Výjimkou mají být řidiči, kteří průkaz potřebují pro svůj výdělek. Exekutoři slibují, že k tomuto kroku budou přistupovat velmi obezřetně a citlivě. 

4. Konec exekucí zvířat. Neměl by se tak opakovat případ, kdy majiteli odvezli psy a on ani nevěděl kam.


Exekutorská lobby tedy nemá nic společného s EKČR. Jedná se spíše o lobby inkasních firem, pro které by implementace zákazu znásobování pokut znamenala konec byznysu s dluhy. Exekutor si opravdu nevezme víc, než dlužíte. Exekutorovi náleží odměna přesně stanovená ministerskou vyhláškou, dodává Báčová.

EKČR novelu exekučního řádu považuje za zásadní

Novela exekučního řádu přináší několik zásadních změn, a to jak pro exekutory, tak i pro dlužníky. Díky novele bude například možné slučovat exekuce vedené proti témuž dlužníkovi. Spojování řízení v rámci jednoho exekutorského úřadu bude prováděno automaticky. Zákon však upravuje i náležitosti pro spojování exekucí, jejichž provedením byli pověřeni různí exekutoři.

Jaké další konkrétní změny přináší novela občanského soudního řádu a exekučního řádu, naleznete zde.


Budou-li exekuce proti témuž dlužníkovi vedeny u více exekutorů, exekuční soud tato řízení na návrh dlužníka spojí a určí, který exekutor spojené řízení povede. Tento režim se bude týkat zejména tzv. bagatelních pohledávek. Ve prospěch dlužníků bude zaveden i další institut – předžalobní výzva. Věřitel by dlužníka musel kontaktovat ještě před podáním návrhu na zahájení exekučního řízení a vyzvat ho k včasnému uhrazení pohledávky. Pokud by tak neučinil, nebyla by mu přiznána náhrada nákladů řízení.

Loni se počet exekucí přiblížil jednomu milionu - a letos to zřejmě nebude jiné. Průměrná výše vymáhaného dluhu je 85 tisíc korun.

Video Reportáž Jana Hreňa a Hany Vorlíčkové
video

Reportáž Jana Hreňa a Hany Vorlíčkové

Reportáž Jana Hreňa a Hany Vorlíčkové

02.10.2012 U

Rozhovor s Jiřím Proškem a Janem Černým