Třetí pilíř: Bez garance výnosů ze spoření

Praha – V rámci důchodové reformy dozná od ledna 2013 zásadních změn i třetí pilíř důchodového systému - penzijní připojištění. Kromě ledna 2013 je pro tento pilíř klíčové ještě datum 30. listopadu 2012. Do té doby totiž mohou lidé ještě uzavírat penzijní připojištění za stávajících podmínek. S novými smlouvami uzavíranými od ledna 2013 se podmínky změní.

Změny ve výši státní podpory

Třetí pilíř projde v souvislosti se spuštěním důchodové reformy celou řadou změn. Tou nejviditelnější jsou zřejmě úpravy výše státního příspěvku. Ty se budou týkat všech smluv, tedy i těch uzavřených podle starých podmínek. Penzijní připojištění - do budoucna ponese název doplňkové penzijní spoření - je sice poměrně oblíbenou formou spoření na penzi již nyní, většina z téměř 5 milionů účastníků si však spoří jen částky, které nebudou v penzi znamenat zásadní zvýšení životního standardu. Průměrná úložka nyní činí zhruba 450 korun měsíčně.

A právě to chce ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci důchodové reformy změnit. Doposud dosáhli na maximální státní příspěvek lidé, kteří si spořili 500 korun měsíčně. Při vyšších úložkách již zůstával příspěvek beze změny ve výši 150 korun měsíčně. Od ledna 2013 nebudou mít nově na státní příspěvek nárok lidé, kteří si spoří méně než 300 korun měsíčně. Naopak ti, kteří si pošlou na důchodové připojištění nebo nové doplňkové spoření tisícovku, nově od státu dostanou 230 korun.

Státní příspěvek na penzijní připojištění
Zdroj: MPSV

Staré připojištění versus nové spoření

Mnohem zásadnější jsou však změny podmínek týkající se uzavírání nových smluv. Smlouvu za stávajících podmínek lze uzavřít pouze do 30. listopadu 2012. V prosinci uzavírat smlouvy nepůjde a od ledna už nové účastnické fondy předloží zájemcům jen smlouvy nové - o penzijním spoření. Co to ale v praxi znamená?

Lidé, kteří mají uzavřený starý typ smlouvy o důchodovém připojištění, se budou moci se startem důchodové reformy rozhodnout, zda zůstanou v transformovaných fondech, ve které se přemění stávající penzijní fondy. Druhou možností pak bude převést starou smlouvu do nových účastnických fondů. Pokud si střadatelé vyberou první variantu, budou pro ně dál platit podmínky, za kterých uzavírali smlouvu o penzijním připojištění (s výjimkou změny ve výši státního příspěvku). Nevýhodou však bude to, že mezi jednotlivými transformovanými fondy nebude možné přecházet. Možnosti měnit fond odzvonilo už s letošním posledním únorovým dnem.

Současné podmínky penzijního připojištění

zůstanou v platnosti také pro ty střadatele, kteří se rozhodnou setrvat v transformovaných fondech. Patří mezi ně především:

  • garance nezáporného zhodnocení
  • státní příspěvky (avšak mění se výše)
  • daňové zvýhodnění
  • možnost výplaty výsluhové penze a možnost jednorázového vyplacení peněz

Uzavře-li střadatel smlouvu u nového účastnického fondu, budou pro něj platit stejná pravidla jako pro střadatele v transformovaných fondech, co se týče výše státního příspěvku a daňových úlev. Účastnické fondy nicméně nebudou garantovat nezáporné zhodnocení vložených finančních prostředků. To jinými slovy znamená, že místo výnosů mohou z naspořených peněz ukousnout střadatelům ztráty. Klienti účastnických fondů přijdou také o možnost čerpat výsluhovou penzi, tj. nebudou mít možnost vybrat si naspořené prostředky po 15 letech spoření ve fondu. O jednorázovou výplatu penze si navíc lidé budou moci říct až při dosažení důchodového věku.

Naopak uzavřením nové smlouvy klient získá možnost přecházet mezi účastnickými fondy a volit si investiční strategii. Bude tak mít možnost sáhnout například po dynamičtějších strategiích, v rámci kterých budou fondy investovat svěřené prostředky více do akcií a nemovitostí. Tím poroste podle ministerstva práce a sociálních věcí očekávaný výnos, zároveň ale budou střadatelé podstupovat vyšší riziko.

Jak přejít ze stávajícího penzijního připojištění na doplňkové spoření?

Přestup z transformovaných penzijních fondů do nových účastnických fondů bude možný od 1. ledna 2013. Lidé však musí počítat s tím, že návrat zpět nebude možný. Rozhodne-li se střadatel přesto vsadit spíše na doplňkové penzijní spoření, uskuteční se přechod tak, že s toutéž penzijní společností, u které má sjednané penzijní připojištění, uzavře smlouvu o doplňkovém penzijním spoření. Tato změna je bezplatná.

V rámci třetího pilíře lze mít sjednanou pouze jednu platnou smlouvu. Nelze tedy mít staré penzijní připojištění a souběžně s ním nové doplňkové penzijní spoření.