Ať stát ručí centrální bance za půjčku pro MMF, navrhuje vláda

Praha – Vláda schválila návrh zákona, který umožní státu ručit České národní bance za půjčky Mezinárodnímu měnovému fondu ve výši 2,53 miliardy eur (63,2 miliardy korun). Vedle současné půjčky 1,5 miliardy eur má záruka pokrýt také půjčku 1,03 miliardy eur z roku 2009. Česká republika zároveň zvýší svoji kvótu u Mezinárodního měnového fondu (MMF) o více než dvojnásobek. Ministři také podpořili novelu zákona o ČNB, která zruší Výbor pro finanční trh - poradní orgán bankovní rady.

Ministerstvo financí navrhlo poskytnout půjčku, jejímž cílem bylo rychle navýšit objem volných zdrojů na pomoc eurozóně, z devizových rezerv České národní banky. Ta souhlasila za podmínky poskytnutí státních záruk a kompenzací. Bankovní rada ale zdůraznila, že půjčku vládě nedoporučuje.

Částka 1,5 miliardy eur je výrazem ochoty Česka poskytnout v přepočtu na jednoho obyvatele stejnou částku jako sousední Polsko. Původních 3,5 miliardy eur bylo přibližně 2,2krát více.

Lídři EU se loni v prosinci dohodli, že poskytnou na základě bilaterálních smluv půjčku až 200 miliard eur. Země EU se ale poté na poskytnutí celého objemu nedohodly. Ze zemí mimo eurozónu půjčku vyloučily například Británie a Bulharsko.

Na kompenzacích za již poskytnutou půjčku stát ČNB vyplatil v letech 2010 a 2011 celkem 47 milionů korun. Jde o náklady tzv. ušlé příležitosti, transakční náklady a náklady na zajištění kurzového rizika.

Kabinet schválil i návrh ministerstva financí vypracovaný na základě revize kvót, na kterém se dohodly členské země MMF. Česko by tak mělo získat ve fondu větší hlas - od velikosti kvóty se odvíjí počet hlasů každé země. Také určuje, kolik by která země mohla fondu půjčit, pokud ji o to požádá.

Vláda souhlasila se zánikem Výboru pro finanční trh ČNB

Nečasův tým dal zelenou ještě jednomu návrhu, který se týká České národní banky – schválená novela zákona o ČNB navrhuje zrušení Výboru pro finanční trh, který je poradním orgánem Bankovní rady České národní banky pro dohled nad finančním trhem. Novela navíc dále zpřesňuje ustanovení týkající se odvolávání členů Bankovní rady ČNB a rozsahu činnosti centrální banky.

Výbor pro finanční trh vznikl před šesti lety v souvislosti s integrací dohledu nad finančním trhem. Projednává například obecné koncepce, strategie a přístupy k dohledu nad finančním trhem. První zasedání se uskutečnilo v červnu 2006. „Jeho přínos je v současné době s časovým odstupem šesti let poměrně nízký. Pro komunikaci s finančním trhem a ministerstvem financí využívá ČNB jiné platformy,“ uvedlo ministerstvo financí.

Ilustrační foto
Zdroj: ISIFA
Autor: Petr Študent

Změny v zákoně jsou ve velké míře reakcí na výtky Evropské centrální banky a Evropské komise. Cílem zákona je rovněž odstranit některé nedostatky, které měly být ze zákona vyjmuty již k datu vstupu Česka do Evropské unie v květnu 2004.

Návrh zobecňuje i důvody pro odvolání guvernéra ČNB - bude možné ho odvolat z funkce pouze tehdy, jestliže přestane splňovat podmínky požadované k jejímu výkonu nebo se dopustí vážného pochybení. Novela řeší i situaci dočasně neobsazené funkce guvernéra a stanovuje pravidla a postupy, jimiž se má bankovní rada a zejména viceguvernér pověřený výkonem funkce guvernéra řídit.