Pošta kvůli roznášce po Mediaservisu nabrala 2 500 nových doručovatelů

Praha - Česká pošta byla nucena kvůli distribuci novin a časopisů ke svým 33 tisícům pracovníků nabrat dalších 2 500 doručovatelů. Od října roznáší všechny deníky, a počet dodávaných výtisků se tak více než zdvojnásobil. 

V polovině loňského roku pošta obnovila distribuci tisku předplatitelům, když začala roznášet Deník vydavatele Vltava-Labe Press. Předtím službu 20 let neposkytovala. Ovšem letos k poště přešli zbývající vydavatelé poté, co přestali být akcionáři společnosti Mediaservis, která jim do té doby distribuci zajišťovala.

Letošní skokový nárůst poptávky po distribuci tisku poštu podle mluvčího Iva Mravinace zaskočil a musela velmi rychle reagovat nabíráním nových lidí pro ranní roznášku. V současnosti pošta roznáší kromě VLP i tituly Economie, Mafry, Borgisu, Ringieru a vydavatelství Futura. Distribuce tisku pro poštu znamená další zdroj příjmů v době, kdy opadá zájem o doručování listovních zásilek.

Ivo Mravinac, mluvčí České pošty

„Spravujeme kmen téměř 430 000 předplatitelských adres a v současnosti denně roznášíme průměrně 300 000 deníků, k tomu je ovšem zapotřebí připočítat desetitisíce týdeníků a měsíčníků, u kterých se náklad číslo od čísla mění.“


Mediaservis podle jednatele Martina Dzúra o distribuci denního tisku nadále usiluje. Stále distribuuje některé časopisy a regionální noviny: „Celostátní denní tisk jsme přestali distribuovat, protože od nás většina vydavatelů po prodeji svých podílů odešla ke konkurenci. Každý den nám volá hodně lidí a reklamuje nedoručení novin. Ale tím, že již celostátní noviny neroznáší Mediaservis, tak by uvedené reklamace měly směřovat spíše na našeho konkurenta než na nás.“

Tradice pošty v roznášení novin trvala od 16. století. Od 19. století pak získala na službu monopol, který trval s krátkou přestávkou po druhé světové válce až do začátku 90. let minulého století. Od 50. let službu zajišťovala Poštovní novinová služba (PNS), pod kterou spadaly i pouliční novinové stánky a specializované prodejny.