Českým rybářům zase potečou europeníze

Tábor – Ačkoliv Česká republika není ve spotřebě ryb rozhodně na vrcholu pomyslného evropského žebříčku, patří k nejlepším v čerpání peněz z Evropského rybářského fondu. Evropská komise teď navíc České republice obnoví proplácení plateb, neboť to bylo pozastaveno na jaře kvůli pochybnostem o nastavení řídících a kontrolních systémů. Ministra zemědělství Petra Bendla o tom při pátečním jednání v Táboře informovala evropská komisařka zodpovědná za námořní záležitosti a rybolov Maria Damanakiová. Jednání se týkalo zejména podpory rybářství v období 2014 až 2020. 

„Shodli jsme se na tom, že Evropa jako celek má obrovský potenciál, co se sladkovodních ryb týče, a že nemusíme jen přihlížet tomu, že jsou k nám sladkovodní ryby, levné a často nekvalitní, dováženy z třetích zemí, že jsme je schopní produkovat v Evropě,“ uvedl ministr. V novém plánovacím období 2014 až 2020 by peníze z dotačních titulů měly plynout do modernizace stávajících rybářských velkochovů, zejména do nových technologií, ale také do podpory vzniku malých rodinných rybářských farem.   

Damanakiová dodala, že podpora bude zaměřená na nové investice, které budou mít dopad i do oblasti turistiky a zaměstnanosti a rozvoje venkova a zaměří se na kvalitu ryb. „Zvláštní financování bude věnováno práci s rybami po výlovu, rybí turistice, jejich zpracování, podpoře rybích restaurací i kulturních akcí kolem ryb,“ uvedla. Nevyloučila, že dotace budou směřovat i do revitalizace stávající rybniční sítě.

Ministr s eurokomisařkou jednal také o škodách, které českým rybářům páchají chránění kormoráni. Podle Damanakiové problém spadá pod národní kompetence, není to celoevropský problém, i když stejný mají v dalších zemích. „Dnes v Bruselu probíhá jednání, zpracuje se analýza dopadů kormoránů na hospodářství a z toho vyplynou závěry, jak a zda do problému budeme zasahovat,“ uvedla.

Ministerstvo se podle Bendla snaží odstranit kormorána ze seznamu chráněných druhů, pak ale nebude nárok na kompenzace, které způsobuje. Vyřešit se musí i to, jak jejich stavy regulovat. Česko se bude snažit získat k legislativním snahám další země.

Video Peníze pro rybáře tématem Událostí ČT
video

Peníze pro rybáře tématem Událostí ČT

Konzumace sladkovodních ryb v Česku v posledních letech mírně roste. Průměrná spotřeba sladkovodních ryb se v roce 2011 zvýšila na 1,43 kilogramu na osobu z předloňských 1,41 kilogramu. Proti průměru Evropské unie je ale stále méně než třetinová. Evropský průměr je přibližně pět kilogramů sladkovodních ryb na obyvatele.   

Přes staletou tradici českého rybníkářství a rybářství dávají Češi před rybami z tuzemských chovů přednost rybám mořským, kterých ročně zkonzumují v průměru mírně přes čtyři kilogramy. Nejčastěji jsou v jídelníčku obyvatel Česka zastoupeny ryby mražené, jejichž prodej není vázán na speciální vybavení a lze je zařadit do sortimentu menších prodejen.