Češi třídí jen asi 13 procent odpadu

Praha - Jeden obyvatel České republiky loni vyprodukoval průměrně 320 kilogramů komunálního odpadu, z toho 46 kilogramů vytřídil. Zatímco množství odpadů končících v popelnicích v posledních letech mírně roste, třídění podle Českého statistického úřadu stagnuje. Zdaleka ne vše, co Češi vytřídí, navíc může zamířit k dalšímu zpracování. Lidé se totiž podle ministerstva životního prostředí často dopouštějí chyb, které znehodnotí obsah celého kontejneru.

Nejvíce Češi třídí papír. „Konkrétně bylo na obyvatele vytříděného 15 kilogramů papíru, 11 kilogramů skla, 10 kilogramů plastů, pět kilogramů kovů a pět kilogramů ostatních odděleně sbíraných složek,“ informovala Miroslava Veselá z odboru statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí Českého statistického úřadu.

Veselá zároveň zdůraznila, že za posledních deset let množství vytříděného odpadu na obyvatele značně vzrostlo. Zatímco v roce 2002 Češi vytřídili 16 kilogramů odpadu na obyvatele, loni to bylo 46 kilogramů. Narůst se však v posledních letech citelně zpomalil, od roku 2008 objem vytříděného odpadu téměř stagnuje.

Jiří Hrbek, odbor životního prostředí Českého statistického úřadu

„Západní, vyspělé ekonomiky - tam už se třídilo daleko dřív než tady. A samozřejmě i výsledky třídění jsou tam vyšší.“


Jen dvě třetiny odpadu, který Češi vytřídí, se nicméně dále používá jako surovina. Děje se tak hlavně kvůli chybám, kterých se lidé při separaci dopouštějí. Třeba v kontejnerech na plasty často končí znečištěné obaly, které mohou znehodnotit celý obsah barevné popelnice. Do skla potom lidé házejí třeba porcelán anebo zrcadla.

S odpadem se čile obchoduje

Vydělat se dá jak na barevných kovech ve sběrnách surovin - od mědi až po hliník - tak třeba i na nápojových kartonech nebo elektroodpadu. To je také důvod, proč se odpad stal dokonce předmětem zahraničního obchodu. „Můžou se vyvážet a dovážet jenom ty odpady, které podléhají dalšímu zpracování, nemůžeme vyvážet a dovážet odpady pro skládkování a pro další odstraňování,“ podotkla Veselá. 

Odpad z Česka se podle statistiků také stále častěji odváží k dalšímu zpracování za hranice. Loni takto do zahraničí zamířilo 2,3 milionu tun odpadu. Naopak z ciziny do Česka směřovalo jen 442 tisíc tun. Zatímco dovoz spíše stagnuje, vývoz se v poslední době zvyšuje rychlým tempem.

Video Reportáž Michaely Polákové
video

Reportáž Michaely Polákové