Nobelova cena za ekonomii míří opět do USA

Stockholm – Nobelovu cenu za ekonomii pro rok 2012 dostali Američané Alvin Roth a Lloyd Shapley za teorii stabilních tržních alokací a praktické návrhy optimální podoby trhů. Jejich výzkum přispěl k poznatkům o tom, jak porovnávat rozličné ekonomické proměnné jako například studenty se školami či dárce orgánů s pacienty. Oznámil to výbor pro udělování Nobelovy ceny při Švédské akademii věd. Cena za ekonomii je poslední v letošní sérii prestižních ocenění.

Shapley využil teorie her ke srovnávání různých přiřazení tak, aby byla tato přiřazení přijatelná pro všechny. Spolu s již zesnulým Davidem Galem vyvinul algoritmus, který zajišťoval vždy stabilní přiřazení a omezoval motivaci subjektů k manipulování s tímto procesem. Analyzovali spolu například modelové párové přiřazení mezi deseti muži a deseti ženami při respektování jejich individuálních preferencí.

Roth, který stejně jako Shapley působí zejména na poli teorie her, na Shapleyho a Galeovu teorii navázal sérií empirických studií. Přispěl k úpravám přiřazovacích postupů tak, aby noví lékaři byli vhodně přiřazeni k nemocnicím, studenti ke školám a pacienti k dárcům orgánů.

Pro New York a Boston pak vypracoval nové postupy pro optimální přiřazení absolventů základních škol do středních škol. Roth byl také jedním ze zakladatelů programu směny ledvin v Nové Anglii.

Alvin Roth (60)

Americký ekonom se narodil 19. prosince 1951. V roce 1971 vystudoval na Columbijské univerzitě obor operační analýza a doktorát získal ve stejném oboru na Stanfordově univerzitě.

Od roku 1998 působí na Harvardově obchodní škole, kde se zabývá především teorií her a experimentální ekonomií. Jde o relativně nový vědní obor, který se snaží pomocí laboratorních experimentů testovat existující ekonomické hypotézy a modely.

Roth vytvořil systémy, které umožňují nejefektivnější propojování různých subjektů, například studenty a školy, absolventy a instituce nebo dárce a příjemce ledvin. Teorii tohoto přiřazování vytvořil americký ekonom Lloyd Shapley. Roth potom Shapleyho teorii spojil s praxí například ve školství v Bostonu a New Yorku.

Je členem řady prestižních institucí, například Americké akademie věd a umění nebo Národního úřadu ekonomického výzkumu (NBER).


„Letošní cena je udělena za vynikající příklad ekonomického inženýrství. I když oba badatelé pracovali nezávisle na sobě, spojení Shapleyho základní teorie s Rothovým empirickým zjišťováním, experimenty a praktickými návrhy vytvořilo rozvinuté pole výzkumu a vedlo ke zlepšení řady trhů,“ uvedl Nobelův výbor.

Rotha, který působí na Harvardově univerzitě a nyní hostuje v Kalifornii na Stanfordu, zastihl telefonát Nobelova výboru ve spánku. „Jsem si jistý, že dnes ráno budou mí studenti ve škole dávat větší pozor,“ řekl Roth telefonicky na tiskové konferenci ve Stockholmu. „Ještě žádné plány nemám, napřed si dám kávu,“ odpověděl na otázku, jak cenu oslaví.

Lloyd Stowell Shapley (89)

Narodil se 2. června 1923 v Cambridge ve státě Massachusetts. Během druhé světové války působil ve službách americké armády v Číně. Po válce studoval na Harvardově univerzitě a Princetonské univerzitě, kde v roce 1953 získal titul Ph.D. V letech 1954 až 1981 pracoval v americké neziskové společnosti Rand Corporation, poté působil na Kalifornské univerzitě, kde je dnes emeritním profesorem.

Zabývá se oblastí matematické ekonomie a teorie her. V roce 1953 představil v rámci kooperativních her takzvanou Shapleyho hodnotu, která vyjadřuje význam pozice hráče v kooperativní hře tím, že stanovuje průměrný přínos hráče do všech koalic, jichž může být členem. Pracuje s rozdílem mezi výhrou koalice s hráčem a podkoalice bez hráče.

Modifikací je takzvaný Shapley-Shubikův index síly, který vyjadřuje přínos politické strany vzhledem ke všem koalicím, jejichž členem se může stát. Takzvaný Gale-Shapleyův algoritmus představený v roce 1962 pak řeší problém stabilních manželství.

Shapley je nositelem řady ocenění. V roce 1944 získal od americké armády Bronzovou hvězdu. Je členem Národní akademie věd Spojených států amerických a v roce 1981 získal prestižní cenu Johna von Neumanna. S manželkou Marianou se seznámil v roce 1955 a mají spolu dvě děti.


Cenu uděluje od roku 1968 švédská centrální banka Sveriges Riksbank a nepatří mezi původní ceny určené Nobelem v jeho závěti z roku 1895. Naprostou většinu nositelů ocenění tvoří američtí ekonomové.

Eva Zamrazilová, členka bankovní rady ČNB

"Je to pro mne překvapení a myslím, že ani různé průzkumy, které se Nobelovou cenou za ekonomii zabývají, neočekávaly tato jména. Já bych byla předpokládala, že Nobelovu cenu za ekonomii dostane ekonom, který přispěje k vysvětlení nebo řešení současné krize, v niž se vyspělé ekonomiky nacházejí.“


Peněžní odměna spojená s Nobelovými cenami je letos kvůli hospodářským potížím poprvé o 20 procent nižší než obvykle. Místo deseti milionů švédských korun (zhruba 29 milionů ) se laureáti musejí spokojit s osmi miliony.

Video Reportáž Vandy Kašové
video

Reportáž Vandy Kašové