Švarcsystém by podle Hospodářské komory měl být legální

Praha – Každý, kdo se pohybuje v takzvaném švarcsystému, se vystavuje pokutě až sto tisíc korun. Takovýto systém zaměstnávání, tedy když se člověk před úřady sice tváří jako samostatně výdělečně činná osoba, ve skutečnosti ale jeho práce odpovídá pracovněprávnímu vztahu, by ale podle návrhu Hospodářské komory měl být v budoucnu legální.

Zdroj: Isifa/Caro Autor: Claudia Hechtenberg

Pracovník pobírá každý měsíc mzdu s tím, že zdravotní a sociální pojištění neplatí zaměstnavatel, ale pracovník sám, to je takzvaný švarcsystém. Ten však bude od začátku roku nelegální. Podle odborníků ale ne tak jednoznačně, protože v paragrafech se údajně není jednoduché vyznat.

Ačkoliv firmám, které zaměstnávají lidi takovýmto způsobem, hrozí pokuty až do deseti milionů korun, je pro ně tento druh nezákonného zaměstnávání stále lákadlem. Pro pracovníky samozřejmě také, neboť firma platí nižší daně, pracovník dostane vyšší mzdu. Obě strany ale de facto ošidí státní pokladnu. Hospodářská komora chce přimět vládu, aby takovouto spolupráci zlegalizovala. 

Klíčem, jak toho dosáhnout, by podle ředitele legislativního odboru Hospodářské komory Pavla Mrázka byla novelizace některých ustanoveni zákoníku o zaměstnanosti a zákoníku práce. Jako kompenzace ušlých zisků na straně jedné by bylo zvýšení odvodů na sociálním a zdravotním pojištění strany druhé.

Takto novelizovaný švarcsystem by pak vystoupil z ilegality a změnil barvu. Jeho autoři novince přezdívají green, tedy zelený systém. Ministru práce a sociálních věcí ho chtějí představit během příštího půl roku.

Video Reportáž Jana Černého
video

Reportáž Jana Černého

Reportáž Jana Černého

E 16.10.12

Komentář Jana Kotaly