Výrobci lihovin představili vládě opatření, jak omezit černý trh

Praha – Prakticky od vypuknutí kauzy s toxickým metylalkoholem se vláda spolu s lihovarníky zabývají tím, jak něčemu podobnému zabránit do budoucna. Kromě zdravotních rizik totiž černý trh s alkoholem poškozuje státní kasu i poctivé výrobce a prodejce. Unie výrobců a dovozců lihovin (UVDL), Svaz obchodu a cestovního ruchu a Potravinářská komora ČR vládě navrhuje například zákaz prodeje alkoholu na stáncích nebo zavedení celního dozoru ve výrobě lihu.

V restauracích a kamenných prodejnách ano, v trafikách nebo stáncích už by se ale alkohol prodávat nesměl. I to je jedna z možností, jak by letošní metylová kauza mohla proměnit obchody v Česku. Alkohol by se pak mohl prodávat jen na místech s licencí. „U licencí je ze strany provozovatelů nebo prodejců a výrobců jednoznačně shoda a myslím si, že i vláda i její zástupci na to slyší,“ míní prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek. 

Podobné licence na prodej alkoholu, o kterých se v Česku zatím jen uvažuje, fungují třeba ve Velké Británii a jinde jsou podmínky ještě přísnější. Například ve Skandinávii se lihoviny dají koupit pouze v síti specializovaných prodejen.

Výrobci alkoholu i obchodníci dále požadují zavedení stálého celního dozoru u výrobců lihu a lihovin s rotací celníků. Navrhují také překvalifikovat nedovolenou výrobu lihu na trestný čin a zavést kontrolu obchodu s destilačními aparáty. Evidence by měla probíhat pod dozorem celníků. Velikost spotřebitelského balení lihovin by se měla snížit na maximálně tři nebo jeden litr.

Zásadní pro omezení černého trhu s lihovinami je podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Zdeňka Juračky striktní dodržování evropských nařízení o sledovatelnosti lihovin, které umožňuje identifikovat dodavatele a přímé příjemce potravin.

Zdeněk JuračkaZdeněk Juračka, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu

„Pokud jde o pěstitelské pálení, je dle našeho názoru potřebné zavedení vyšší kontroly tohoto typu pálení, zavedení systému speciálních kolků pro tyto produkty a zařazení pěstitelského pálení do živnosti vázané, nikoliv volné.“


   

UVDL a Svaz obchodu také podporují zavedení koncesovaného prodeje všech alkoholických nápojů, na které je uvalena spotřební daň. Prodejce, který chce lihoviny nabízet, by podle návrhu musel vést podvojné účetnictví a být plátcem DPH. Pro kontrolu prodeje by také subjekt musel používat registrační pokladnu.   

Vláda na začátku října pověřila ministerstva financí, průmyslu, zdravotnictví, spravedlnosti a vnitra přípravou návrhů pro boj s trhem černého alkoholu. Návrhy mají resorty předložit do 17. října. Vláda chce souborem opatření reagovat na sérii otrav metylalkoholem, která si celkem vyžádala 28 obětí. 

Video Jak zamezit černému trhu s alkoholem tématem Událostí ČT
video

Jak zamezit černému trhu s alkoholem tématem Událostí ČT