Vláda umazala pětimilardový dluh SŽDC

Praha - Kabinet Petra Nečase prominul část dlouhodobého dluhu Správě železniční dopravní cesty (SŽDC) ve výši 5,6 miliardy korun. SŽDC dluh zůstal po bývalé státní organizaci České dráhy. Podobnou účetní operaci, která je podle vedení SŽDC pouze formální a nemá na hospodaření společnosti vliv, schvaluje vláda každý rok.

Železniční správa zdědila dluhy během svého vzniku v lednu 2003. V té době se celkové závazky z dlouhodobých úvěrových smluv vyšplhaly přes 60 miliard korun, jak přiblížil mluvčí správy železnic Pavel Tesař. Peníze si půjčil stát na výstavbu železničních koridorů a obnovu drážního vozového parku. Stát také peníze splácí, formálně však figurují v účetnictví SŽDC jako závazek vůči státnímu rozpočtu. Proto je vláda od roku 2005 každoročně umazává.

„Smyslem existence naší organizace není vytvářet zisk, proto zmíněný dluh za nás hradí ministerstvo financí,“ doplňuje Tesař.


Ministerstvo dopravy uvádí, že pravidelné umořování dluhu je nezbytné k tomu, aby mohla být SŽDC považována za bezdlužnou a mohla čerpat dotace z evropských fondů. Výše ročně splácených částek se zpravidla pohybuje v rozmezí čtyř a pěti miliard korun podle možností státního rozpočtu. Za předchozích sedm let se z dlužné částky podařilo podle ministerstva dopravy odmazat 41 miliard korun. Splácení dlužné částky by mělo pokračovat ještě osm let.

SŽDC se mimo jiné stará o koleje, sestavuje jízdní řád a zajišťuje rovný přístup dopravců na železnici. Působí také jako investor výstavby tratí. V loňském roce pracovala s rozpočtem přes 35 miliard.