Nečas: Bankovní dohled EU? Může být ohrožen český finanční systém

Brusel - Premiér Petr Nečas v Bruselu vysvětloval, proč Češi hovoří o možnosti veta v souvislosti s plány na bankovní unii. Podle premiéra jde o vážnou věc, jelikož by Česká republika mohla být takovými návrhy „skutečně ohrožena“, nebudou-li vyřešeny některé sporné otázky, jež by mohly ohrozit stabilitu tuzemského finančního systému. Nečas spolu s ministrem financí Miroslavem Kalouskem navíc považují za nereálné, aby začal společný dohled fungovat už od ledna.

Český premiér se ještě před začátkem evropského summitu setkal se svým britským protějškem Davidem Cameronem. Jednali spolu právě i o plánu na vznik bankovní unie, ke kterému mají vážné výhrady. „Žádná jiná země nemá takto výrazně postavené prvky bankovního systému,“ řekl Nečas o Česku.

Návrhy případné podoby unie podle Nečase mají slabá místa a českému bankovnímu sektoru, který je podle Nečase zdravý a stabilní, by spíše přitížily. „Musím říci, že náš postoj je takový, že pokud nebudou tyto problémové otázky vyřešeny tak, aby byla zajištěna garance pro stabilitu českého finančního sektoru, tak pokud nedojde k jasné dohodě, tak jsem připraven, i na základě mandátu vlády, tento návrh zablokovat.“

Unijní lídři na summitu EU v Bruselu
Zdroj: ISIFA

Věci, které musejí být vyřešeny, se podle Nečase týkají například „vzájemných výpomocí rezolučních fondů nebo vzájemných výpomocí pojišťovacích schémat, které se týkají vztahů mezi matkami a jejich dcerami v bankovním sektoru“.

Petr Nečas, premiér:

„My skutečně můžeme být ohroženi. Žádná jiná země nemá takto výrazně postavené prvky bankovního systému. Naše dcery drží zahraniční matky, ať už v případě ČSOB a její matky KBC, České spořitelny a Erste i v případě Komerční banky a Societé Generale.“


Zatím se diskutuje o společném dohledu, který by zaštiťovala Evropská centrální banka. Česko chce všechna navrhovaná opatření projednávat v jednom balíčku, protože dohled a další prvky bankovní unie a jejich dopady jsou vzájemně provázány. Podobný postoj mají i další země. „My nesouhlasíme s tím přístupem, s tou salámovou metodou teď schválit jednotný dozorový mechanismus SSM a pak teprve se vracet k tomu zbytku,“ řekl Nečas.

Podle Kalouska musí mít ČNB poslední slovo

Pro ČR je klíčová kromě souběžného projednávání s dalšími částmi bankovní unie například otázka vyváženosti hlasovacích práv v Evropském bankovním úřadu (EBA). Zřejmě nejcitlivější je pak otázka pravomocí domácího regulátora ve vztahu k regulátorům mateřských společností, neboť v Česku je dominantní část bankovního trhu tvořena dceřinými společnostmi zahraničních mateřských firem. „(ČR) si nemůže proto dovolit, aby domácí regulátor, v našem případě je to Česká národní banka, neměl konečné slovo,“ podotkl Kalousek.

Posílení supervize, díky níž by mimo jiné měla Evropská centrální banka získat podle návrhů komise nové dozorové pravomoci nad 6 000 bankami v eurozóně, by mělo být jedním z hlavních stavebních kamenů bankovní unie. K dalším by měly patřit společný garanční systém vkladů a fond na řešení problémů bank.


Miroslav Kalousek a Petr Nečas
Zdroj: ISIFA
Autor: Lidové noviny

Leden 2013? Nereálné, tvrdí Nečas i Kalousek

Původní ambicí bylo, aby dohoda o společném dohledu byla ještě do konce letošního roku připravena tak, aby společný dohled mohl začít od ledna příštího roku fungovat. To však podle Nečase není reálné. „Nepovažujeme, co se týče toho centrálního dohledu, za realistické datum 1. ledna příštího roku,“ řekl Nečas.

Podobně se nedávno vyjádřil i ministr financí. „Řada z nás, a já do té řady patřím, je přesvědčena, že má-li to být skutečně uděláno kvalitně a projednáno tak, aby to bylo funkční, tak termín konce roku 2012 je naprosto nereálný,“ řekl nedávno Kalousek po setkání s kolegy z EU v Lucemburku.

Eurozóna
Zdroj: ISIFA/EPA
Autor: EMILY WABITSCH

Nečasovi se „superkomisař“ nezamlouvá

Česká republika je podle premiéra Petra Nečase rovněž obezřetná k návrhům na vytvoření ekonomického a měnového „superkomisaře“, který by mohl za určitých podmínek zablokovat přijetí rozpočtu členských zemí.

S tímto nápadem přišel před pár dny německý ministr financí Wolfgang Schäuble. Tvrdí, že pro své vize, kvůli nimž by se ale musela měnit Lisabonská smlouva, má i podporu kancléřky Angely Merkelové. „My jsme velmi opatrní ve vztahu k vytváření stále nových institucí, pozic a funkcí,“ řekl k Schäubleho nápadu Nečas při příjezdu na summit. Zdůraznil, že unie už teď má k dispozici množství nejrůznějších instrumentů. „Spíše bychom měli zanalyzovat fungování těch stávajících nástrojů,“ podotkl premiér.

Video Vyjádření Petra Nečase
video

Vyjádření Petra Nečase

Vyjádření Petra Nečase

zpr: 16:30, 18.10.2012

Rozhovor s komentátorkou LN Lenkou Zlámalovou