Singer: Bankovní dohled ohrožuje finanční stabilitu

Praha - Podle guvernéra ČNB Miroslava Singera je bankovní unie nebezpečná, a to především tím, že může podlomit finanční stabilitu Česka. Centrální banka přesun pravomocí ohledně dozoru nad finančním trhem na celoevropské instituce kritizuje dlouhodobě. Stejně smýšlí i prezident Václav Klaus, který myšlenku označil za nedobré řešení.

Český bankovní sektor je stabilní a odolný

Centrální banka především kritizuje případný přesun pravomocí při zachování stejné míry odpovědnosti za stabilitu finančního trhu. Tuzemský bankovní sektor je přitom nyní podle Singera velmi stabilní, má dostatek zdrojů i kapitálu a je odolný vůči šokům.

Námitky vyslovil minulý týden i premiér Nečas a požaduje záruky

Kriticky se ke vzniku jednotného bankovního dozoru a případnému vzniku bankovní unie vyslovil na summitu EU v minulém týdnu také premiér Petr Nečas. I podle něj vznik jednotného dozoru ohrožuje stabilitu finančního systému v ČR. Proto je podle něj země připravena případné návrhy vetovat, pokud nebude zaručena stabilita tuzemských finančních institucí.

Záruky pro ČR: Aby mateřské společnosti českých bank, z nichž naprostá většina je v rukou finančních ústavů ze zemí eurozóny, nemohly v případě potíží stahovat peníze z českých dcer či si na jejich úkor vylepšovat svou bilanci.

Václav Klaus a EUBankovní unie očima prezidenta:

„Umělé, nepřímé a nedobré řešení.“


Jednotný dohled by se měl týkat zemí eurozóny, avšak mohly by se k němu připojit i další země, budou-li chtít. Jde o jeden z hlavních bodů rodící se bankovní unie. Těmi dalšími jsou společný garanční systém vkladů a fond na řešení problémů bank.