Zamítnutá reklamace? Nevzdávejte se bez boje

Praha – Každý zákazník má právo reklamovat vadné zboží. Při splnění zákonných podmínek by mu prodejce měl zboží opravit, vyměnit za nové, nebo mu dokonce vrátit peníze. Jenže pro obchodníka to znamená náklady a starosti, a tak se někdy snaží své povinnosti zbavit nebo zákazníka odbýt. O tom, že se v takovém případě vyplatí nevzdat se, svědčí případ jednoho ze čtenářů Poradny portálu ČT24.

Jan Pelánek si letos v březnu koupil sportovní značkové brýle. Dlouho se z nich ale neradoval. „Po třech měsících začaly měknout pogumované straničky, z gumy se postupně začala stávat jakási měkká natahující se a lepivá hmota, která se trhala,“ popsal. A protože brýle nebyly zrovna nejlevnější, rozhodl se je u prodejce reklamovat. Reklamace ale byla zamítnuta.

A odůvodnění? Podle prodejce si může pan Pelánek za poškození brýlí sám. „Závada není způsobena výrobní ani materiálovou vadou. Na opotřebení užíváním, případně poškození nevhodným zacházením se nevztahuje právo odpovědnosti za vady. Výrobek byl vystaven nepříznivým vnějším vlivům, o čemž svědčí jednak poškození materiálu stranic, dále změna barevnosti stranic a koroze kovových součástí - šroubků,“ vysvětlil zamítnutí reklamace prodávající.

Takové zdůvodnění pana Pelánka rozčílilo. „Jak mohou být sluneční brýle vystaveny nepříznivým vnějším vlivům?“ divil se. Je přesvědčen, že se k brýlím choval zodpovědně a ohleduplně. Zkoušel kontaktovat i výrobce, ale marně. Na jeho email ani neodepsal. A tak se pan Pelánek rozhodl kontaktovat Poradnu ČT24 s otázkou, zda nyní nemá jinou možnost než se vydat cestou znaleckých posudků.

Znalecký posudek nebo soud

„Pan Pelánek opravdu nemá jinou možnost než si obstarat znalecký posudek a snažit se přesvědčit prodávajícího, aby změnil svůj názor a reklamaci uznal,“ odpověděl na dotaz našeho čtenáře advokát Pavel Nastis. A bohužel, ani to není záruka úspěchu. „Je opět na rozhodnutí prodejce, zda znalecký posudek uzná jako důkaz pro oprávněnost reklamace,“ vysvětlil Nastis. Pokud ne, nezbývá nic jiného než se obrátit na soud.

Pan Pelánek se nevzdal. Kontaktoval vedení společnosti, které sportovní obchody provozuje. A tentokrát překvapivě uspěl. Přestože reklamace prý oprávněná není, firma mu zaslala nové brýle. Doufejme tedy, že mu vydrží déle než ty původní.

Reklamace a práva spotřebitele

Záruční doba na výrobek je dva roky, pokud se v této době vyskytne závada, je kupující oprávněn výrobek reklamovat a požadovat jeho opravu či výměnu, není-li to možné, může požadovat slevu nebo může od kupní smlouvy odstoupit. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit do třiceti dnů, a to je vlastně jediná povinnost, kterou mu zákon ukládá. Pokud prodávající reklamaci nevyřídí v zákonem stanovené lhůtě, má spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.

Na druhou stranu prodávající nemusí reklamaci vyřídit kladně, má právo ji také zamítnout. Pokud s tím spotřebitel nesouhlasí, nezbývá mu nic jiného než si obstarat znalecký posudek a přesvědčit prodávajícího, aby změnil svůj názor a reklamaci uznal. Pomoci přitom může (ale nemusí) znalecký posudek.

Pokud prodejce reklamaci znovu neuzná, nezbývá než se obrátit na soud s takzvanou občanskoprávní žalobou. S podáním žaloby je spojený i soudní poplatek, a to ve výši pět procent z žalované částky, nejméně tisíc korun. V případě, že by byl kupující u soudu se svým nárokem úspěšný, pak mu prodávající bude povinen zaplatit i veškeré nutné náklady, které mu s uplatněním reklamace vznikly, tedy náklady na znalecký posudek a dále také náklady řízení, tedy soudní poplatek a náklady za advokáta.