Za kartel v oblasti odpadového hospodářství pokuta 100 milionů

Brno - Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) uložil pokutu téměř sto milionů korun za kartel v oblasti odpadového hospodářství. Nejvyšší pokutu 41,7 milionů korun má zaplatit AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. Mezi pokutovanými jsou dál .A.S.A., spol. s r. o., Van Gansewinkel a SITA CZ a. s. Firmy si podle ÚOHS rozdělovaly trh především prostřednictvím manipulace s výběrovými řízeními. Verdikt obsahuje zákaz plnění protisoutěžních dohod i sankce a je pravomocný.

„Považujeme za nutné zdůraznit, že se nejednalo o systémové pochybení, ale pouze o ojedinělé selhání zaměstnance společnosti,“ komentovala rozhodnutí ÚOHS mluvčí společnosti .A.S.A. Marie Mocková, podle které firma s pokutou od ÚOHS souhlasí a zaplatí ji. Pochybení přiznala i společnost van Gansewinkel. „Jsme si vědomi určitého pochybení bývalého managementu, jehož členové už v naší společnosti nepracují. Van Gansewinkel se zásadně distancuje od podobných praktik nekalé soutěže,“ řekl mediální zástupce van Gansewinkel pro ČR Václav Friedmann. Podle něj firma pokutu uhradí. Jiný postoj zaujala SITA. „S rozhodnutím nesouhlasíme, jsme totiž přesvědčeni, že jsme se protiprávního jednání nedopustili,“ prohlásil tiskový mluvčí Jan Hlaváč.

Úřad odhalil zakázané dohody na základě vlastního šetření

Antimonopolní úřad v září 2010 zahájil správní řízení se společnostmi .A.S.A., SITA a Van Gansewinkel. V roce 2011 bylo správní řízení rozšířeno o firmu AVE. „V rámci vyšetřování jsme zjistili, že uvedení soutěžitelé si mezi lety 2007 a 2011 (SITA a Van Gansewinkel pouze v letech 2008 až 2010) prostřednictvím vzájemných kontaktů a výměny informací rozdělovali zákazníky, když mezi sebou koordinovali svůj postup ve veřejných zakázkách v oblasti nakládání s odpady, respektive údržby komunikací,“ uvedl předseda ÚOHS Petr Rafaj.

Video Telefonát Petra Malého
video

Telefonát Petra Malého

Dohody nebyly uzavírány mezi všemi účastníky řízení současně, jednalo se o šest dvoustranných dohod, které se vázaly k zákazníkům a zadávacím řízením v odpadovém hospodářství, u společností .A.S.A. a AVE i k zakázkám na údržbu komunikací. ÚOHS při neohlášené inspekci v prostorách firem podle Rafaje zajistil důkazy, které ukázaly, že mezi jednotlivými soutěžiteli docházelo ke kontaktům, které postupně přerostly do koordinace postupu vůči zákazníkům.

To se projevovalo především podáváním tzv. krycích nabídek do výběrových řízení jejichž cílem nebylo zakázku získat, ale pouze vytvořit dojem, že se soutěž o zakázku koná.

Společnosti .A.S.A. a AVE zažádaly úřad o aplikaci tzv. leniency programu. Výměnou za poskytnutí podstatných důkazů týkajících se protisoutěžního jednání jim byly sankce sníženy o 50 procent, respektive o 30 procent. Všichni účastníci řízení nadto požádali o uplatnění tzv. narovnání, v jehož rámci uznali skutkový stav a právní kvalifikaci vymezenou Úřadem, za což jim byla snížena sankce o 20 procent. Výsledkem bylo snížení sankcí. .A.S.A., spol. s r. o. má zaplatit 24 milionů, Van Gansewinkel necelých 11 milionů, Sita téměř 20 milionů a AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. 41,7 milionu.