Ristori: V energetice nelze sázet na jednu kartu

Berlín - V době, kdy Němci a Japonci opouštějí jadernou energetiku, přichází Společné výzkumné centrum Evropské komise (JRC) s tvrzením, že v energetice hraje roli především její správná diverzifikace. Evropa podle ředitele centra Dominiqua Ristoriho musí mít vyvážený energetický mix a nesázet vše na jednu kartu. Výběr a celková kapacita zdrojů musí zabezpečit dostatek energií, jejich ekologickou čistotu a cenovou konkurenceschopnost. Důležité je rovněž zabránit neúměrné závislosti evropské energetiky na nějaké nečlenské zemi.

„O tom, jak bude energetický mix vypadat v členských zemích, si rozhodují jejich vlády. To samo o sobě ale nebrání evropskému celku, aby přijímal rozhodnutí o zásadních směrech a cílech Evropy v tomto strategickém odvětví. Jeden z těch cílů například spočívá v tom, že obnovitelné zdroje mají v evropském energetickém mixu dosáhnout dvacetiprocentního podílu,“ konstatoval Ristori.

Na společné energetické politice komise pracuje. Ristori připomněl usnesení o snížení emisí skleníkových plynů o 20 procent nebo 20procentní snížení energetické náročnosti evropských ekonomik. Učinily se také významné kroky ke zlepšení tepelné izolace budov nebo v oblasti energetické náročnosti vytápění.

Dominique Ristori, ředitel Společného výzkumného centra Evropské komise (JRC)

„Kolem padesáti procent energetických potřeb Evropské unie závisí na dovozu a za další dvě desetiletí to má být už sedmdesát procent. Už jen to samo o sobě dokazuje význam diverzifikace energetických zdrojů a vyváženého poměru mezi uhlím, ropou, plynem, obnovitelnými zdroji, a u řady zemí i jádrem.“


Likvidace jaderných elektráren bude oříšek

Jednotlivé státy na komisi ale naléhají, aby se zaměřovala na takové technologie, které zrovna ony využívají. „Přejí si, abychom kladli důraz na výzkum právě v oboru energetiky, a zejména na energetickou bezpečnost. Sem patří i problematika likvidace jaderných elektráren,“ konstatoval Ristori.

Evropa má největší počet jaderných elektráren na světě. „Ať už se jednotlivé státy EU přiklánějí do budoucna k novým zdrojům, nebo chtějí zůstat u těch dosavadních, musejí počítat s tím, že třetině evropských jaderných elektráren skončí životnost během příštích dvou desetiletí. Německo pocítí jako první - ale zdaleka ne jako poslední - že pro likvidaci těch svých bude potřebovat kvalifikovaný personál a odpovídající kapitál,“ podotkl Ristori.

Obnovitelné zdroje ještě musejí „dozrát“

Centrum proto Německo upozorňovalo, že demontáž stávajících jaderných elektráren se brzo stane prioritou. „Už teď je čas začít připravovat kvalifikovaný personál a potřebné technologie, aby demontáže elektráren potom probíhaly na vysoké odborné úrovni a co nejbezpečněji. Jde tu o záření!“ konstatoval Ristori, který věří v budoucnost obnovitelných zdrojů. „Diverzifikovanost zdrojů bude jednou z nejdůležitějších vlastností energetického mixu, ale obnovitelné zdroje musí nejdřív dosáhnout určité zralosti, a to jak po stránce technologické, tak ekonomické: musejí na trhu energií dosáhnout určitého poměru mezi výkonem a cenou. Musejí být konkurenceschopné,“ dodal ředitel centra.

Video Dominique Ristori k energetice
video

Dominique Ristori k energetice