Konec programu Erasmus? Unie musí šetřit

Brusel - Kvůli škrtům v rozpočtu Evropské unie padl návrh na zrušení programu Erasmus zaměřeného na výměnné pobyty vysokoškolských studentů. Program je financován právě z unijních peněz. Evropský parlament v současnosti vede jednání, která mají rozhodnout o jeho dalším osudu. V lednu bude přitom Erasmus slavit 25. výročí. Na letošní akademický rok přidělila unie na Erasmus v Česku 12 milionů eur. Na stáž pojede zhruba 7 tisíc mladých Čechů.

Na program Erasmus vyčlení Evropská unie ročně 450 tisíc eur. Od jeho založení roku 1987 využily příležitost vycestovat za vzděláním tři miliony studentů. Ročně vyjede na zahraniční stáž 250 tisíc vysokoškoláků.

Většina studentů si možnost získat zkušenosti v zahraničí nemůže vynachválit. „Olomouc jsem si vybral, protože leží v centru Evropy a mám možnost cestovat a poznávat nové kultury,“ prohlásil Diogo Gaspar, student medicíny z Portugalska. „Zkušenost to byla velmi dobrá, hlavně co se týče jazykových zkušeností, protože jsem třeba získala certifikát ze španělského jazyka,“ konstatovala doktorandka Markéta Benčičová, která této příležitosti využila.

Video Program Erasmus má namále
video

Program Erasmus má namále

Třeba Univerzita Palackého v Olomouci umožňuje svým posluchačům využívat tento program už od jeho oficiálního spuštění. Každoročně na něj škola vyšle 500 studentů a 200 zahraničních přijme. 

Co je to Erasmus?

Erasmus je studijní program zaměřený na vysokoškolské vzdělávání. Program se zaměřuje především na studenty, pedagogy a další zaměstnance vysokých škol. Cílem je podpořit spolupráci mezi evropskými vysokými školami, zvýšit jazykovou výuku, informovat o vzdělávacích systémech v různých zemích a dát vzdělání evropský rozměr.

(zdroj: Centrum zahraničních studií MU)


Podle organizace, která se stará o agendu Erasmu v Česku, nejbližší stáže zatím ohroženy nejsou. „V současné chvíli jsou ze strany Evropské komise dodrženy veškeré smluvní závazky vůči nám, vůči příjemcům grantů, to znamená vysokým školám,“ poznamenala Barbora Nájemníková, vedoucí oddělení Erasmus z Domu zahraničních služeb.

Výbor pro kulturu a vzdělávání už ovšem přijal nový program YES Europe. Ten vznikne sloučením všech programů Evropské unie pro vzdělávání, výchovu a sport. O tom, kolik peněz bude mít nový projekt v rozpočtu na období 2014 až 2020, kdy odstartuje, budou ještě jednat europoslanci.

Podobu rozpočtu na příští rok schválil Evropský parlament 12. prosince. Rozpočet je úspornější než ten letošní, představuje 0,99 procenta hrubého domácího produktu členských zemí. Počítá s platbami ve výši 132,8 miliardy eur (3,4 bilionu korun), dalších 150,9 miliardy eur (3,8 bilionu korun) v závazcích. Více peněz oproti letošku hodlá unie vydat například na zahraniční záležitosti, tvorbu nových pracovních míst či podporu hospodářského růstu. Jednání o dalším dlouhodobějším rozpočtu na roky 2014 až 2020 stále pokračují.