Změny ve struktuře finanční správy – stát ušetří miliony

Praha - Novelou zákona se mění struktura finanční správy. Smyslem je mimo jiné do budoucna zjednodušit placení daní lidem i firmám, ale hlavně ušetřit. Finanční správa bude dál zastřešena Generálním finančním ředitelstvím a Odvolacím finančním ředitelstvím, nově ale vznikne 14 krajských berních úřadů. Jejich územní pracoviště budou v místech 200 finančních úřadů. Ty pak budou mít pro jednotlivé kraje i společné číslo bankovního účtu. Novela počítá i se vznikem specializovaného finančního úřadu pro firmy s obratem nad dvě miliardy korun.

Doteď byl systém daňové správy třístupňový. Tvořilo jej Generální finanční ředitelství, finanční ředitelství a finanční úřady. Osm finančních ředitelství a 199 finančních úřadů se na základě zákona o finanční správě přemění na 14 finančních úřadů a 199 jejich územních pracovišť. „Ta daňová struktura byla stará 20 let, od této změny si navíc slibujeme nižší náklady na provoz,“ podotkl Jan Knížek, generální ředitel Generálního finančního ředitelství České daňové správy. 

Vstupní náklady podle něj nebyly nějakým způsobem drastické. Propouštění kvůli změně struktury sice proběhlo, ne ale ve velkém. „Opustilo nás asi mezi 70 a 100 pracovníky. V zásadě se jednalo o lidi v důchodovém věku,“ konstatoval Knížek.

Finanční úřad
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24

„Daňová správa, respektive finanční, se překlopila se všemi svými pracovišti, a to tak, jak byli lidé zvyklí. Přijdou tedy na místo, kam byli zvyklí chodit, akorát už nepůjde o finanční úřad, nýbrž o pracoviště finančního úřadu,“ řekl Knížek.


Státnímu rozpočtu by změna mohla ušetřit zhruba 150 milionů korun ročně. Ministerstvo financí změnu považuje za druhou fázi reformy institucí v daňové správě, jejímž cílem je vytvoření jednoho inkasního místa. 

Přeměnou finančních úřadů na podřízená pracoviště bude mít přitom daňová správa další možnosti samostatně určovat strukturu, funkční organizaci a rozdělení peněz. Územní pracoviště je totiž možné zrušit pouze interním nařízením.

Video Rozhovor s Janem Knížkem
video

Rozhovor s Janem Knížkem