Srážková daň prodraží odliv peněz z Česka

Praha - Od Nového roku se v rámci vládního daňového balíčku zvyšuje i srážková daň u poplatníků se sídlem v zahraničí, a to z 15 na 35 procent. Úprava má pomoct snížit odliv peněz z Česka. Podle Filipa Reinosa ze společnosti SMART Companies však toto opatření nebude mít žádný faktický dopad, protože firmy už odvádí daně ve státě, kde sídlí.

Tato úprava podle vlády napomáhá řešit problematiku zdaňování příjmů plynoucích do některých daňových rájů. Ovšem u příjmů daňových rezidentů České republiky by se nadále odváděla daň 15 procent. Od roku 2014 budou od daně osvobozeny dividendy. 

Filip Reinoso, Business Manager SMART Companies

„Podle mého názoru to faktický dopad mít nebude. Důvodem je fakt, že veškeré zahraniční holdingové struktury jsou nastavené tak, aby srážková daň byla do jisté míry redukována.“ 


Zahraniční holdingové struktury, které drží podíly v českých společnostech, jsou podle Filipa Reinosa ze SMART Companies víceméně z Kypru, Malty nebo Nizozemí, Velké Británie a podobně. A v rámci EU lze využívat nařízení, které zamezuje dvojímu zdanění. Firmy spojené s Českem, ale se sídlem jinde v EU, tak odvádí daně v zemi svého původu. 

Video Komentář Filipa Reinosa
video

Komentář Filipa Reinosa

Podle vyjádření vlády by se zvýšená sazba srážkové daně uplatňovala vůči příjmům rezidentů všech zemí a jurisdikcí, se kterými doposud Česká republika neuzavřela smlouvu o zamezení dvojímu zdanění.