Česko přilákalo nejvíc firem od začátku krize, vzniknou tisíce míst

Praha – Ministerstvo průmyslu a obchodu řeší, jak přilákat nové firmy. Pobídky, které Česko nabízí investorům, loni uspěly. Přilákaly 48 firem, což je nejvíc od roku 2008. Zájem investorů se zvedl po změně pravidel pro čerpání daňových výhod. Chystané investiční záměry za 20 miliard korun pomohou podle CzechInvestu vytvořit 5,5 tisíce nových pracovních míst.

„Je to jen byznys plán, ale nemyslím si, že by do toho ty firmy šly se záměrem to nezrealizovat. Může ale nastat třeba kolaps na trzích,“ upozornil Karel Havlíček, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Prvních pár let investičních pobídek provázela kritika, že úlevy více pasují na zahraniční firmy. „Potřebovali jsme se otevřít světu. Zařídit, aby sem přišli klíčoví zahraniční hráči, aby se tu začalo investovat. Naše firmy se od nich měly co učit, ať už ve smyslu řízení podniků nebo nastavení procesu,“ připomněl Havlíček. České firmy se stávaly subdodavateli velkých hráčů.

Karel Havlíček, předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR:

„Evropský dvorek je jako jeden velký region. Neřekl bych, že dochází z pohledu podnikatelů k diferenciaci, zda se jedná o firmu z Rakouska, Německa nebo Česka. Je tu jeden evropský dvorek, na kterém podnikáme.“


Každá ekonomika se snaží přilákat investory, konkurence je obrovská. „Pokud firma nepřijde k nám, půjde do Maďarska, Bulharska nebo Indie. A tam nenalezne horší a neschopnější lidi,“ poznamenal Havlíček. 

V Česku se nyní začaly podle Havlíčka intenzivněji podporovat obory s takzvanou vyšší přidanou hodnotou, což je krok správným směrem. „Ekonomika by měla stát o to, aby se zde podnikalo v oborech, které přinesou fakticky nějaký efekt, nějaký zisk. Je to ale dobré i pro nově vznikající firmy, zejména pak v oblasti nových technologií. Pokud tyto firmy nedostanou intenzivnější pobídku, tak prostě v Česku nevzniknou,“ konstatoval Havlíček. 

Video Komentář Karla Havlíčka
video

Komentář Karla Havlíčka

Kuba: Novela zákona o investičních pobídkách byla správným krokem

Na novelu zákona o investičních pobídkách, která je účinná od 12. července 2012, si počkaly třeba Škoda Auto, Saar Gummi Czech, Třinecké železárny a Jotun Powder Coatings. Novela například prodloužila lhůtu na čerpání slevy z daně z příjmu na deset let. Podle Hospodářských novin je to sice v okolních státech doba obvyklá, v Česku byla ale v roce 2007 zkrácena na polovinu. „Ukazuje se, že novela zákona o investičních pobídkách byl krok správným směrem a že je Česká republika konkurenceschopná,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba. 

Nová pracovní místa, která díky investicím vzniknou, se podle něj budou koncentrovat z velké části v regionech s vysokou nezaměstnaností, například v Ústeckém, Moravskoslezském či Olomouckém kraji.

Inspiraci by Česko mělo čerpat z unie 

V dalších letech se Česko bude podle Havlíčka, co se pobídek týče, inspirovat v zahraničí. „Nemá cenu, abychom tu vytvářeli něco zcela nového. Je třeba se podívat, jak to funguje v zemích okolních, abychom se zbytečně nehendikepovali,“ řekl Havlíček s tím, že Česko by se na druhou stranu nemělo přizpůsobit zcela. „Je to spojeno s tím, jaké obory u nás fungují, jakou tu mají tradici nebo jaké tu máme výzkumné zázemí, je v každém případě třeba dívat se víc na EU,“ dodal Havlíček.

Nejvíce investičních záměrů podaných v loňském roce spadá do automobilového průmyslu (19), plastikářského a gumárenského sektoru (7) a do strojírenství a kovodělného průmyslu (6). Většinou jde o výrobní projekty, dva investoři v Česku plánují vybudovat technologická centra a dva centra sdílených služeb.