Pochybení na ministerstvu dopravy není tragédie, jde o účetní nejasnost

Praha - Ministerstvo dopravy podle Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) nevedlo v roce 2011 úplné a průkazné účetnictví. Kontroloři našli nesprávnosti za 46 milionů korun. Týkaly se například neoprávněné tvorby opravných položek k pohledávkám nebo neoprávněné tvorby dohadné položky aktivní. „Kontroloři zjistili, že resort nevedl úplné a průkazné účetnictví, protože nezaúčtoval část nehmotného majetku a neprovedl řádnou inventarizaci,“ píše úřad v tiskové zprávě. Podle ministerstva dopravy nejde o systémové selhání, ale o účetní chybu. Navíc částka je prý ve srovnání s rozpočtem resortu jen zlomkem procenta. Tiskovou zprávu NKÚ naleznete ZDE

Kvůli nejednoznačným a nejasným právním předpisům v oblasti účetnictví v roce 2011 podle NKÚ není možné vyhodnotit, jestli účetní závěrka ministerstva podává věrný a poctivý obraz účetnictví

Ministerstvo dopravy se brání: Nejedná se prý o systémové pochybení

„Nejedná o systémové pochybení, při kterém by došlo k nesprávnému použití prostředků státního rozpočtu, ale pouze o šest nepřesně provedených účetních operací,“ reagoval mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold. Chyba podle něj není ve srovnání s rozpočtem resortu příliš významná.

Ve srovnání s 47,3 miliardy korun, se kterými resort v rámci kapitoly ministerstva dopravy disponuje, představuje výše uvedených 46 milionů korun zlomek procenta všech peněz. Neřold rovněž upozornil, že účetní předpisy pro rok 2011 neměly jednoznačný výklad kvůli předchozím častým změnám pravidel.

„Ministerstvo nepřišlo o žádné peníze. Jsou to nefinanční částky. Jsou to evidenční věci, kde jsme pouze místo výnosového účtu XX použili účet XY,“ říká Lukáš Hampl, první náměstek ministra dopravy.


  • Ministerstvo dopravy
    Ministerstvo dopravy zdroj: ČT24
  • Nejvyšší kontrolní úřad
    Nejvyšší kontrolní úřad zdroj: ČT24

Na problém nejednoznačných předpisů kontroloři narazili už několikrát v jiných kontrolních akcích. Předpisy pro účetnictví a výkaznictví vybraných účetních jednotek se totiž v roce 2010 významně změnily a už pro rok 2011 byly novelizovány. Jejich nejednoznačnost vedla k různým výkladům. „V praxi to znamená, že stejnou finanční operaci na jednom ministerstvu účtují jinak než na jiném. Pokud je účetnictví jednotlivých organizačních složek státu vedeno podle různých výkladů právních předpisů, účetní závěrky se mohou výrazně lišit. Jinými slovy dochází k porovnávání neporovnatelného,“ upozornil Daniel Reisiegel z NKÚ.

Video Reportáž Veroniky Hudečkové
video

Reportáž Veroniky Hudečkové