CzechTrade a CzechInvest čeká na konci roku sloučení

Praha – Státní agentury CzechTrade a CzechInvest se na konci roku sloučí. Současně s tím vzroste i počet jejich zahraničních zastoupení, která spadají pod ministerstvo průmyslu a obchodu. Bude jich celkem sedmdesát, zatímco v polovině roku 2012 jich bylo jen 38. Jak oznámil ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba (ODS), jeho resort se také po letech sporů dohodl s ministerstvem zahraničních věcí na spolupráci ohledně obchodního zastupování ČR v cizích zemích. Smlouva bude podepsána v nejbližší době.

Značka CzechTrade bude zachována a integrována v rámci převodu zbývající agendy pod CzechInvest jako divize. Letos také dojde k optimalizaci sítě zahraničních zastoupení obou agentur. Počet zastoupení bude rozšířen ze současných 57 na 70 v červnu letošního roku.

České obchodní zájmy budou zastupovat kmenoví zaměstnanci ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). K posílení zahraniční sítě dojde letos v Číně, Brazílii, Turecku, Peru, Kolumbii, Chile a Indonésii. „Myslím, že se nám podařilo najít model spolupráce, jsme těsně před podepsáním dohody. Nám šlo o to, aby to byli lidé pracující pod hlavičkou MPO,“ komentoval Kuba nadcházející dohodu s ministerstvem zahraničí.

Sloučení agentur vítá Svaz průmyslu a dopravy ČR. „Naše očekávání ohledně spojení agentur CzechTrade a CzechInvest jsou značná. Mělo by vést k efektivnějšímu fungování ve prospěch exportérů a investorů,“ reagoval na záměr MPO prezident svazu Jaroslav Hanák. Také poznamenal, že přechod na standardní vztahy mezi ministerstvy průmyslu a zahraničí je dobrou zprávou pro exportéry. „Volali jsme po ní už řadu let a premiéra jsem žádal o nápravu,“ připomněl Hanák.

Martin KubaMartin Kuba (ODS), ministr průmyslu a obchodu:

„Rozhodli jsme se pro proces sloučení do organizace, jež by poskytovala jak podporu podnikání, inovace, investic, tak také exportu, protože ono to spolu souvisí.“


Na pozici generálního ředitele sloučené instituce je vyhlášeno výběrové řízení, zájemci mohou podávat přihlášky do 20. března. Nový šéf bude mít na starosti slučování agentur, propojení agend, centralizaci služeb a odbourání duplicit. Sloučením ubude vedoucích pracovníků a pracovních míst o čtvrtinu.

Menší závislost na EU

ČR měla loni nejvyšší obchodní přebytek v historii, 310 miliard korun. Objem exportu dosáhl tří bilionů korun. Podíl zemí EU, které se potýkají s ekonomickými problémy, se loni na českém exportu snížil z 83 na 81 procent. Vývoz do prioritních zemí, které určila nová exportní strategie ČR, se zvýšil o pětinu.

V této exportní strategii nastínila vláda budoucnost českého vývozu do roku 2020. Jejím cílem je snížit závislost na trzích EU, zvýšit počet exportních oborů a zapojit do vývozu více malých a středních podniků, aby export nebyl tolik závislý na několika velkých firmách. Dokument, který vypracovalo MPO, také definuje 12 prioritních zemí pro český export. Patří mezi ně například Brazílie, Čína, Indie, Irák, Ukrajina či Spojené státy.