Jaké daně prošly vládou? Třeba změny při prodeji cenných papírů

Praha - Kabinet Petra Nečase schválil daňové změny kolem nového občanského zákoníku, které navrhovalo ministerstvo financí. Od příštího roku by podle návrhu měly platit jen některé změny daní, jako je například prodloužení lhůty pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů na tři roky. Již schválené zákony počítají s jejich platností od roku 2015. Dále se pak vláda vrátí k návrhu zákona o dani z nabytí nemovitých věcí, který nahrazuje současnou úpravu o dani z převodu nemovitosti.

Ministerstvo původně navrhovalo posunout platnost všech navrhovaných změn od příštího roku. Nakonec však od tohoto plánu upustilo a navrhlo posunout platnost jen u některých. Zrušení výpočtu ze superhrubé mzdy, snížení limitu na odpočet úroků z hypoték nebo plné spuštění Jednoho inkasního místa (JIM) by tak mělo začít platit až od roku 2015.

Dary by mělo být možné odečítat z daní ve větším rozsahu

Současně by ale už od příštího roku mělo začít platit vedle prodloužení lhůty pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů na tři roky i zvýšení maximálního limitu pro odpočet u darů na veřejně prospěšné účely u fyzických osob. „Cílem změn je sladit daňové právo s rekodifikací soukromého práva, především novým občanským zákoníkem,“ vysvětlil v minulosti ministr financí Miroslav Kalousek.

Návrh také ruší zákon o dani dědické, darovací a z převodu nemovitosti. Daň dědická a darovací bude transformována do daní z příjmů při zachování současných osvobození. Daň z převodu nemovitosti bude nahrazena daní z nabytí nemovitých věcí.

Návrhy mají podle Kalouska sloužit zejména ve prospěch jednoduchosti daní, a tudíž daňového poplatníka. „Týká se to zejména zákona o dani z nabytí. Ten výrazně snižuje jak administrativu, tak daňovou zátěž pro poplatníka. Zjednodušuje správu i daňovému správci,“ konstatoval ministr. 

„Srdceryvným lidským příběhům“ má být konec

Podle současného stavu daně z převodu nemovitostí je poplatníkem daně ten, kdo prodává, ale ten, kdo kupuje, je jeho ručitelem v případě, že dotyčný daň nezaplatí. „Mnoho let se finanční správa potýká s poměrně srdceryvnými lidskými příběhy, kdy někdo koupí nemovitost v dobré víře, že ten, komu zaplatil, odvedl daň z nemovitosti, ale po nějakém čase je konfrontován berním úřadem,“ upozornil Kalousek.

Vzájemné ručení nyní končí. Povinnost poplatníka se jednoduše přenáší na kupujícího. „Je odstraněno systémové riziko podvodného jednání jedné z těchto stran,“ dodal Kalousek. 

Daň bude vyměřena ze základu, který se určí podle ceny v místě obvyklé. Daň se podle Kalouska vypočítá ze 75 procent této částky. Při koupi novostaveb se bude dosavadní osvobození od daně z převodu týkat jen těch bytů a domů, které budou skutečně sloužit k bydlení.

Video TK po jednání vlády k daňovým změnám
video

TK po jednání vlády k daňovým změnám

TK po jednání vlády k daňovým změnám

TK: 17.4.2013

Zbyněk Laisek a Ladislav Minčič k hypotékám

Ovšem návrh resortu financí na placení daně z převodu nemovitostí kupujícím kritizuje koaliční ODS. Zhoršilo by to prý přístup k novému bydlení a nutilo občany vyvádět úspory do zahraničí. „Zástupci ODS hlasovali různě, já jsem třeba hlasoval pro ten návrh, protože ho považuji za rozumný,“ podotkl ale ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

Zda se nová daň nějak projeví na dostupnosti hypoték, není zatím jasné. Záleží na tom, zda budou banky půjčovat peníze i na daň, nebo ji kupující bude muset hradit ze svých úspor. V případě hypotéky na 1 milion korun by tak musel doplatit 40 tisíc korun.

Daňové novinky, se kterými souvisí i zřízení Jednoho inkasního místa, přijala Poslanecká sněmovna i Senát v roce 2011. Senát ale účinnost zákonů tehdy posunul na rok 2015. V původním návrhu z letošního ledna pak MF navrhovalo jejich platnost posunout o rok dříve, což se ovšem setkalo s kladnými ohlasy.

Na počátku února se pak vláda shodla, že sazby daní se letos a v příštím roce nebudou měnit. Kabinet chce udržet stabilní podnikatelské prostředí, které je na změny v oblasti daní citlivé.

Kalousek se vyjádřil i k zaměstnaneckým paušálům:

„Věci obsažené v zákonech souvisejících s Jednotným inkasním místem byly v drtivé většině na základě rozhodnutí vlády o daňovém moratoriu ponechány k účinnosti od 1. ledna 2015. Záměr nejprve byl, aby platily již o rok dříve, zůstávají ale ve své původní účinnosti. Mezi těmito změnami byl i zaměstnanecký paušál. Musím připomenout hlasování, které proběhlo v roce 2011 k zákonu o Jednotném inkasním místu, kdy jsem se snažil odstranit takzvané zaměstnanecké benefity. Náhradou byl v zákoně navržen zaměstnanecký paušál, který by byl pro všechny stejný. Je logické, že může být buď jedno, nebo druhé. Paušál nahrazoval ty benefity.“ 

„V závěru hlasování došlo i kvůli tehdejšímu partnerovi VV k hlasovací havárii. V zákoně se tak objevily jak benefity, tak i zaměstnanecký paušál. Protože je zřejmé, že vláda nemá dostatečnou většinu ve sněmovně prosadit odstranění benefitů, musí být odstraněn paušál. Ten paušál samozřejmě není uplatňován. Jeho účinnost je v právním řádu až k 1. lednu 2015.“