Konkurz společnosti Škoda a. s. po 12 letech končí

Plzeň – Konkurz největšího českého strojírenského podniku – společnosti Škoda a. s. – končí po 12 letech. Přes 577 milionů korun připadá k rozdělení 2 000 věřitelům. Ti po zbankrotované firmě požadovali téměř 20 miliard korun. Do rozvrhu budou nakonec zařazeny přihlášky věřitelů ve výši 5,4 miliardy.

V ideálním případě by se konkurz mohl uzavřít 12 let od jeho vyhlášení, tedy na konci letošního roku. Soud nyní projednává konečnou zprávu správce Škody a. s. a v létě by měl schválit rozvrh výplat. Oddělení věřitelé získají z 577 milionů korun přes 98 milionů Kč, z toho 76 milionů Kč AB - Credit a 22 milionů Kč finanční úřad. Ostatní věřitelé si tak rozdělí přes 479 milionů Kč.  

„Uspokojení nezástavních věřitelů je v obvyklých intencích, tedy mezi pěti až deseti procenty. Není to průšvih, ani moc velký úspěch. Nedořešená je ještě přihláška pohledávky z titulu ručení za úvěry dcer Škody Holding, která činí necelé dvě miliardy korun,“ dodal konkurzní správce Milan Bufka. Tyto úvěry byly v konkurzu postupně splacené, ale přihláška pohledávky za ručení zatím nebyla vzata zpět.   

Hlavní aktivity a většinu zaměstnanců strojíren převzala Škoda Holding, která vznikla rok před konkurzem Škody a. s. „Škodovka se postupně ozdravila a funguje dál. Dnes je to nově fungující továrna,“ uvedl Bufka. Nový majitel získal Škodu Holding v roce 2004. Zasloužil se o prodej většiny dceřiných společností, které dnes fungují. 

Námitku ke konečné smlouvě vznesla společnost AB - Credit, se kterou vede správce dohady od výši své odměny. „Pokud se námitka objasní, tak se dá předpokládat v červnu návrh na rozvrhové usnesení. Když poté poběží vše hladce, tak by se vyplácelo v srpnu nebo září,“ uvedl Bufka.  

 

Škoda HoldingKonkurz Škody a. s. prohlásil krajský soud 12. září 2001 na návrh firem FS Consulting ze Slovenska a Levitex a Kastko z ČR. Soubor všech aktiv byl tehdy vyčíslen na 4,18 miliardy korun, zůstatek na účtech činil 5,4 milionu korun a v pokladně 111 tisíc korun. Úpadce vlastnil obří areál Škodových závodů a dále areály v Plzni-Doudlevcích, Ostrově nad Ohří, Klatovech, více než 1 000 bytů, jídelnu, autosalon, letní tábory a rekreační objekty. Hlavním akciovým podílem bylo 51,6 procenta Škody Holding. Nehmotný majetek tvořily hlavně ochranné známky Škoda v ČR.