Senát odmítl podruhé projednávat spornou novelu o odpadech

Praha - Senát odmítl podruhé projednávat spornou novelu zákona o odpadech. Trvá na tom, že normu už jednou schválil ve znění přijatém sněmovnou. Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa (ODS) chce spor obou komor vyřešit novým návrhem, který už předložil vládě.

Text novely bude podle Chalupy naprosto přesně shodný s tím, co už sněmovna jednou opravdu schválila. Jedinou změnou je, že by novela nabyla účinnosti od 1. října, nikoliv od 1. září, aby bylo možné nový schvalovací proces bez problémů včas zvládnout.

Senátoři totiž už novelu před měsícem schválili, poslanci jim ale poté poslali opravenou verzi, která už neobsahovala nepřijatou úlevu pro solárníky. I v ní ale je podle senátorů změna účinnosti, kterou poslanci neschválili. Podle předsedkyně sněmovny Miroslavy Němcové (ODS) je ale opravený text již v pořádku.

Senátor ČSSD Jiří Dienstbier ale novelu úspěšně doporučil vyřadit „z důvodu neprojednatelnosti“, podpořilo ho 65 ze 67 přítomných senátorů. „My už jsme o tomto zákoně jednou rozhodli a tudíž se nemůžeme vyjadřovat k dalšímu, prostě hlasovat o tomtéž zákonu v podstatě znova, aniž by sněmovna o něm hlasovala jinak,“ řekla k tomu místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková (ČSSD).

Sněmovna by tak novelu mohla pokládat za přijatou tím, že by Senát o novele během určené měsíční lhůty nerozhodl. Normu by tak dostal k podpisu prezident. Podle Gajdůškové ale „to není problém Senátu“, ale věc pro debatu ústavních právníků. Podle Chalupy ale Němcová je srozuměna s tím, že by novela byla projednána znovu tak, aby proces jejího schvalování nemohl nikdo zpochybnit.

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa z ODS odmítá, že by novela znamenala jakoukoliv úlevu pro provozovatele solárních elektráren.

"Ta změna spočívá nikoli v jakékoli úlevě pro provozovatele solárních systémů, protože ta jejich povinnost platit by byla úplně stejná s touto novelou i bez ní, tedy od 1. ledna 2014 po dobu pěti let tak, aby nejpozději v roce 2019 tady byly naakumulovány prostředky na pozdější likvidaci všech 22 tisíc elektráren nebo systémů, které v ČR máme. Ta jediná změna měla spočívat v tom  to není úleva pro ty solárníky, spíš pro nás jako správce systému – aby byla delší lhůta pro možnost podepisování 22 tisíc smluv s jednotlivými kolektivními systémy, a to na základě vyhlášky, kterou ministerstvo připravuje k vydání, na základě toho, jak skončí správní řízení, která se dnes vedou s těmi jednotlivými žadateli, a zároveň na základě toho sdělení a platnosti daného zákona."


Senátoři už dříve požadovali situaci napravit tím, že by původní novelu vetoval prezident Miloš Zeman a sněmovna by pak do Senátu poslala řádně přijaté správné znění. Sněmovna se ale místo toho rozhodla požádat Senát o projednání opraveného znění. V něm je ale podle senátorů chyba v pasáži týkající se odběru použitých pneumatik.

Sněmovna před dvěma měsíci poslala Senátu novelu ve znění, které „administrativním nedopatřením“ obsahovalo i nepřijatý návrh poslance ODS Františka Sivery. Podle něj by se o šest měsíců do konce letošního roku prodloužila lhůta, v níž musí provozovatelé solárních elektráren uzavřít smlouvu o financování likvidace elektroodpadu ze solárních panelů.