Ředitel Vítkovice Holding Světlík oceněn jako Manažer roku 2012

Praha - Manažerem roku 2012 se stal generální ředitel a předseda představenstva Vítkovice Holding Jan Světlík. Manažerkou roku byla zvolena ředitelka a majitelka společnosti Abydos Olga Kupec. Do letošního dvacátého ročníku soutěže bylo nominováno 198 manažerů, z nichž se 86 po několikastupňovém hodnocení dostalo do finále. Slavnostního vyhlášení vítězů na pražském Žofíně se zúčastnil i prezident ČR Miloš Zeman. Hlavním cílem projektu je ocenit vynikající manažerské osobnosti jako příklad pro ostatní.

Zdroj: ISIFA Autor: Lidové noviny/JAN ZATORSKY

Oceněný Světlík vystudoval v roce 1982 na VŠB v Ostravě obor tváření kovů. Nastoupil do Vítkovických železáren a strojíren jako kovář-lisař a firmě zůstal věrný. Prošel v ní řadou funkcí. Při privatizaci v roce 1998 skončila ve Vítkovicích po 162 letech výroba surového železa. V roce 1999 koupil Světlík vítkovickou Lahvárnu, stal se jejím generálním ředitelem a předsedou představenstva. Generálním ředitelem a předsedou představenstva Vítkovice Holding a řady jejích dceřiných společností je od roku 2003.

Mezi ženami zvítězila ředitelka a majitelka společnosti Abydos, která je významným zaměstnavatelem v Karlovarském kraji, Olga Kupec.

Vítězové o současné krizi: 

Kupec: „Tím, že jsme napojeni na německý trh, je celkem příznivá, je tu ale nejistota.“

Světlík: „Jedinou jistotou je nejistota. Oproti loňskému roku rosteme, vidíme ale problém v nákladovosti.“


Lubomír Stoklásek z Agrostroje, jenž zvítězil loni, se zúčastnil předávání a ohlédl se přitom za posledním rokem. „Možná okolí si mě víc vážilo, což je příjemné, spousta věcí se ale nezměnila, důvod byl udělat něco ve školství a to se nám v mnoha ohledech daří,“ řekl.

Soutěž o Manažera roku byla založena v roce 1993 jako počátek tradice hodnocení významných reprezentantů managementu v České republice. Je prezentací moderních metod firemního řízení, jejich vývoje a trendu. Umožňuje ocenit osobnosti managementu, prezentovat jejich výsledky širší veřejnosti a poukázat na jejich úlohu v rozvoji české ekonomiky. 

Projekt Manažera roku vyhlašují Svaz průmyslu a dopravy ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR a Česká manažerská asociace. „Prvně to musí být člověk, který rozumí své problematice, perfektně ovládá svou firmu, umí prodat svoji firmu, ale nejen své produkty, ale i image své firmy,“ konstatoval Jaroslav Hanák, prezident SP ČR.

Podmínky účasti v soutěži: 

Soutěžící je manažerem/manažerkou v organizaci zaregistrované pro danou činnost v České republice. 

Manažerské funkce vykonává v České republice nejméně po tři roky (nemusí být občanem České republiky). 

Podání písemné přihlášky do soutěže Manažer roku, která obsahuje vyjádření souhlasu s účastí v soutěži, závazek k uhrazení vložného (15 000 Kč s DPH) a prohlášení o oprávnění používat osobní údaje.   

Dále musí vyhovovat těmto kritériím: 

 • má osobní přínos na úspěšnosti a rozvoji firmy,

 • má vysokou kvalifikaci v oboru i v oblasti řízení,

 • využívá a rozvíjí moderní metody řízení firmy, vyznačuje se strategickým a invenčním myšlením,

 • uplatňuje svoji manažerskou profesi v podmínkách evropského ekonomického prostoru,

 • dovede získávat pracovníky organizace pro cíle firmy,

 • vyznačuje se etikou a korektností jednání v podnikání, řídí se Kodexem manažera.


Zeman ocenil Světlíkův přínos, připomněl odkaz Tomáše Bati

Vyhlašování cen za rok 2012 se zúčastnil i nový český prezident Zeman. Ten prohlásil, že raději než termínu manažer používá označení podnikatel. „Právě případ pana Světlíka dokazuje, že některý majitel může být i skvělým manažerem,“ konstatoval Zeman. Jako českou podnikatelskou elitu zdůraznil hlavně Tomáše Baťu. „Baťové nebrali zaměstnance jen jako námezdní sílu, ale jako spolupracovníky, takových lidí je třeba si vážit,“ podotkl prezident s tím, že podobných „místních Baťů se určitě najde v ČR více“.

Zeman také řekl, že mu v kritériích chybí důraz na délku úspěšné kariéry. „Občas se vyskytovali manažeři, kteří byli podnikatelskou bublinou, která posléze splaskla,“ připomněl Zeman v souvislosti třeba s Koženým. Příští rok by se podle něj mohla udílet i anticena. Kandidáty by mohli být lidé spojení s Opencard, sKartou, zdravotní knížkou IZIP či tunelem Blanka.

Video Vyhlášení soutěže Manažer roku
video

Vyhlášení soutěže Manažer roku

Vyhlášení soutěže Manažer roku

25.4.

Olga Kupec a Jan Světlík ve studiu Ekonomiky ČT24

Výsledky soutěže 2012:   

1. Jan Světlík/Vítkovice Holding 
2. Karel Rais/Vysoké učení technické v Brně 
3. Olga Kupec/Abydos 
4. Jan Rýdl/TOS Varnsdorf 
5. Jaroslav Besperát/Česká podnikatelská pojišťovna 
6. Jaromír Hájek/LeasePlan ČR 
7. Věra Palkovská/město Třinec 
8. Václav Škeřík/Farmtec 
9. Jiří Rosenfeld/Slovácké strojírny 
10. Jaroslav Klíma/Tescan 

Zdroj: Manažerský svazový fond


  • Titulem vynikající manažer střední firmy byl oceněn předseda představenstva společnosti Tescan Jaroslav Klíma.
  • Vynikajícím manažerem malé firmy je jednatel a předseda představenstva DC Vision Libor Witassek.
  • Titul Mladý manažerský talent získal ředitel a místopředseda představenstva výrobního družstva Dřevojas Svitavy Petr Blažek.
  • Do Síně slávy byli uvedeni manažerští matadoři Rudolf Černý, Vladimír Feix a Jan Wiesner.
  • Finalisté a vyhlašovatelé soutěže Manažer roku dnes také vydali výzvu ke společné nápravě řízení státní správy pod názvem „Zahajme celonárodní odbornou debatu, prosaďme kvalitu managementu soukromé sféry i do státní správy.“ Vyjadřují v ní mimo jiné silné znepokojení nad tím, že politické reprezentace nejsou schopny se dohodnout na jednotném postupu napříč politickým spektrem a společně nastartovat dlouhodobé změny. Pro nápravu současného stavu podle nich chybí dlouhodobější vize a hodnoty, které by byly vodítkem při rozhodování o důležitých parametrech podmínek podnikání. „Chceme jasný směr vývoje země, který bude politiky akceptován a naplňován. Chceme jasná, kontrolovatelná, pragmatická rozhodnutí. Chceme odpovědnost v jednání politiků. Chceme personálně stabilizovanou a transparentní rozhodovací a výkonnou strukturu státu disponující manažerskými kvalitami. Chceme, aby legislativa nebyla jako kolotoč paragrafů, které mnohdy nevycházejí ze znalosti dopadů na hospodářství. Vyzýváme ke společnému úsilí k nápravě řízení státní správy. Zahajme celonárodní odbornou debatu,“ stojí mimo jiné ve výzvě podnikatelů.