EK žaluje Slovensko kvůli vánočním příspěvkům pro důchodce

Brusel - Evropská komise (EK) zažalovala Slovensko u Soudního dvora EU za to, že neplatí svým důchodcům v zahraničí takzvaný vánoční příspěvek k penzi. Senioři mimo Slovensko jsou podle komise znevýhodněni. Na vánoční příspěvek má na Slovensku nárok každý, kdo pobírá starobní důchod ve výši 60 procent průměrné mzdy. Výjimkou jsou ale právě senioři, kteří žijí jinde v unii. Bratislava v reakci uvedla, že zákon zatím měnit nebude, jelikož tento
příspěvek považuje za individuální dávku sociální pomoci.

Důchodci žijící v zahraničí v jiném členském státě EU jsou znevýhodněni oproti důchodcům na Slovensku, uvedla komise. Podle ní toto znevýhodnění porušuje právní předpisy unie i v případě slovenských důchodců žijících na Islandu, v Lichtenštejnsku, v Norsku a ve Švýcarsku. 
    
„Setrváváme na původní pozici. Budeme čekat na verdikt soudního dvora,“ řekl mluvčí ministerstva sociálních věcí Michal Stuška.

EK se ohání starobní dávkou
   
Slovensko na předcházející výzvu komise odmítlo tento příspěvek důchodcům v zahraničí vyplácet s tím, že nejde o starobní dávku. Komise ovšem toto zdůvodnění odmítla, že příspěvek má být kompenzací zvýšení životních nákladů důchodců, a je proto podle pravidel EU starobní dávkou.

Na pětimilionovém Slovensku mělo loni nárok na vánoční příspěvek 1,13 milionu z 1,3 milionu pobíratelů některého typu důchodu, jako je například starobní nebo invalidní penze. Suma vánočního příspěvku, který stát vyplácí jednou ročně, závisí na výši důchodu. Maximálně může dosáhnout 66,39 eura (1720 korun).