Nový systém kontrol potravin napadl hlavní hygienik

Praha - Ministerstvo zemědělství přerozděluje dohled nad kontrolou potravin. Hlavním smyslem má být větší ochrana spotřebitele. „Je třeba říct, že kompetence navrhované ministerstvem zemědělství jsou naprosto správné,“ prohlásil agrární analytik Petr Havel. Navrhované změny však vyvolávají nevoli u zástupců ministerstva zdravotnictví. Předmětem sporu jsou především kompetence při kontrolách personálu v restauračních zařízeních. Hlavnímu hygienikovi Vladimírovi Valentovi mimo jiné vadí, že prověrku jídla v restauracích by už nevykonávali lidé s lékařským vzděláním, ale pouze úředníci.

Když ministr zemědělství Petr Bendl (ODS) novelu minulý týden obhajoval, tvrdil, že systém varování před závadnými potravinami musí projít změnou - musí se zrychlit. „Snahy šidit kvalitu a klamat zákazníky jsou čím dál tím častější, proto v tomto musíme být tvrdší i my,“ argumentoval v Událostech ČT.

Bendlův úřad prohlašuje, že hlavním cílem je větší ochrana spotřebitele. V rámci novely dojde ke změnám ve zveřejňování alergenů, zvětšení písmen či zpřesnění označování potravin. „Je třeba říct, že kompetence navrhované ministerstvem zemědělství jsou naprosto správné, protože sjednocují systémy státního dozoru nad potravinami jak u zemědělců, tak u potravinářů, tak v obchodech a restauracích,“ podporuje ministra agrární analytik Petr Havel.

Platí tři principy:

  1. Rostlinné komodity kontroluje Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI). Živočišné výrobky spadají pod dozor Státní veterinární správy.
  2. SZPI operuje v maloobchodní síti. Veterináři pak ve výrobních závodech i maloobchodní síti, pokud se tam zpracovává maso.
  3. Pokud inspektor veteriny zjistí prohřešek, který patří do kompetence SZPI, tak ji informuje.

Podle Havla je velmi odborná zdravotnická činnost humánní hygiena, možné epidemie a další. Nicméně ministerstvo zdravotnictví samozřejmě nemá odborníky, kapacity, laboratoře, aby kontrolovalo původ a složení potravin v restauracích. Spor o kompetence je podle něj politikum, které nakonec znevýhodní konečného spotřebitele. „Není pravda, že by hygienici přišli o práci a peníze. Nepřijdou o práci, nepřijdou o peníze, jen je bude řídit někdo jiný,“ doplnil ve Studiu 6 Petr Havel.

Hlavní hygienik: Nejde o malicherný spor

„To hlavní, k čemu by touto novelou došlo, by byla celková změna charakteru dozoru, kdy státní zdravotní dozor by se stal pouhým státním dozorem. Zdravotní dozor vychází z hodnocení zdravotního rizika, z posuzování zdravotního stavu personálu – nejde o malicherný kompetenční spor či přesun úředníků,“ oponuje Valenta.

Vladimír Valenta
Zdroj: ČTK
Autor: Radek Petrášek

Pokud by tuto část převzali nezdravotničtí pracovníci, bude podle Valenty velmi těžké hlídat další rizika, která ve společném stravování jsou. Nejde prý jen o rizika z potravin, ale i zdravotní stav personálu. „Nesmějí zde pracovat zaměstnanci s průjmovým či hnisavým onemocněním či lidé, kteří jsou v kontaktu se zdrojem nákazy. Tito lidé jsou námi vylučováni z provozu – ročně vyloučíme na 2 000 lidí.  Kontrolu nad personálem nejsou nezdravotničtí pracovníci schopni provádět,“ vysvětluje Valenta.

„Infekce jsou nemoci, které jsou velmi měnlivé a velmi rychlé. Taky se s nimi velmi rychle musí pracovat. Aby se s nimi dalo pracovat, musíme mít ty informace co nejrychlejší,“ řekla Hana Roháčová, primářka Infekční kliniky FN Na Bulovce.


Podle hlavního hygienika by novela navíc vedla k destabilizaci zavedeného systému. V rámci ní by totiž veterináři měli přebrat část kompetencí SZPI. Například v restauracích by místo samotného hygienika prováděly kontroly tři různé orgány - hygienik bude zodpovídat za čistotu, veterinář za potraviny a inspektor SZPI za personál restaurace. Tyto praktiky zvyšují náklady na kontroly.

Nový systém kontrol v restrauracích
Zdroj: ČT24

Prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek zdůraznil, že v restauracích dosud k žádnému zásadnímu hygienickému ani zdravotnímu problému nedošlo, ke změnám proto nevidí důvod. „Pokud nějaký systém funguje, nemá smysl ho měnit,“ soudí. Ministr Bendl nechce na tyto argumenty reagovat. Vyjádření slibuje na čtvrtek, kdy by měla novelu zákona o potravinách projednat vláda. Zatím jediné, v čem se ministerstva zdravotnictví a zemědělství shodnou, je nutnost zvýšení pokut za nekvalitní potraviny.

Jídla v restauracích nepodléhají dostatečné kontrole

„Já bych si přál, aby ministerstvo zemědělství obhájilo svoji novelu. Je skutečně v zájmu spotřebitele. My v obchodech i ve výrobě kontrolujeme původ, složení a koukáme na procenta. V restauračních zařízeních se z toho nekontroluje vůbec nic. Hygienická služba sleduje zdravotní průkazy zaměstnanců, hygienu a teplotu skladování - stovky tisíc denně připravovaných jídel jsou úplně mimo jakoukoli kontrolu,“ řekl na závěr Havel.

Obě strany se však shodují, že novela zákona přináší řadu pozitivních věcí.


Boj o potraviny jako jedno z volebních témat?

Boj za kvalitu potravin se také může promítnout do volebního programu, na kterém v těchto dnech pracuje sociální demokracie. Strana navrhuje přísnější regulaci hypermarketů tak, aby došlo k posílení kontroly kvality potravin a aby se na pultech obchodů více objevovaly české potraviny. „Jako stínového ministra zemědělství mě těší, že se do šesti programových témat dostala tato otázka, a ukazuje to, že tento resort bude velmi důležitý,“ uvedl jihomoravský hejtman Michal Hašek.

„Budu pro posílení kompetencí ministerstva zemědělství v otázce dozorových orgánů. Je ale otázka, jestli tak, jak to má ministr Bendl připraveno, je to v pořádku. Pro občana je to nepochopitelný souboj institucí. Mně jde o to, aby systém fungoval: Do budoucna jeden úřad pro potraviny, jasný kontrolní orgán, který bude mít kompetence zkontrolovat to, že potravina je kvalitní a prodává se v prostředí, které tomu odpovídá, a že to, co je nabízeno lidem, je v pořádku, je podle norem, podle předpisů,“ prohlásil na dnešním brífinku Hašek.

Video Reportáž Zuzany Švejdové a Jakuba Linky
video

Reportáž Zuzany Švejdové a Jakuba Linky

Reportáž Zuzany Švejdové a Jakuba Linky

U19: 30.04.2013

Reportáž Ivy Brejlové

Komentář hlavního hygienika Vladimíra Valenty

Petr Havel o kontrole potravin

Václav Stárek a Miroslav Koberna hosty Událostí, komentářů