Moody's: Rating Slovinska patří do spekulativního pásma

New York - Agentura Moody's srazila rating Slovinska do spekulativního pásma. K tomuto kroku přistoupila ze tří důvodů: problematický bankovní sektor, stav vládních financí a nejistý výhled dalšího financování.

Zdroj: Isifa/Rex Features Autor: Soren Wibeck

Konkrétně snížila Moody's hlavní dlouhodobý rating Slovinska o dva stupně, na Ba1 z Baa2, a ocenila jej na neinvestiční kategorii. Přitom výhled ponechala negativní, může je tak dále snížit. Konkurenční agentura Standard & Poor's hodnotí úvěrovou spolehlivost Slovinska stupněm A- se stabilním výhledem. U agentury Fitch má Slovinsko rovněž známku A-, ale výhled je negativní. U obou agentur má Slovinsko rating v investiční kategorii.

Slovinsko jako první postkomunistická země přijala euro. Oblast se společnou evropskou měnou se však nyní potýká s dluhovou krizí, kvůli které již bylo několik členských zemí tzv. periferie nuceno požádat o zahraniční pomoc.

Podle úvěrového ratingu by se pak investoři měli teoreticky řídit. Ukazuje jim, jaká je pravděpodobnost splacení úvěru správně a včas. Má důležitý vliv na ochotu věřitelů příslušnému státu nebo subjektu půjčovat a na podmínky půjčky. Čím je vyšší, tím lépe je dlužník vnímán v očích věřitelů, a je pravděpodobné, že si bude schopen zajistit levnější půjčky.