Plýtvání a vrtkavá demokracie - tak vidí Češi EU

Praha - Evropská unie je pro některé noční můra, pro jiné jediný správný směr. Co si Češi myslí o tomto spolku evropských zemí, o jeho fungování a nezbytnosti – aspoň část odpovědí objasnil výzkum agentury STEM. V kostce by se dalo říct, že pouze polovina lidí si myslí, že EU funguje demokraticky. Ani o své efektivnosti unie moc Čechů nepřesvědčila - dvě třetiny se domnívají, že fungování spolku efektivní není.

Mínění Čechů o fungování Evropské unie není příliš slavné. Ostatně sama politická scéna není v pohledu na všechna pravidla unie jednotná. Podle analytiků je jasné, že vstupem do EU si naše země pomohla. Už jen dotační programy a další uvolnění mezinárodního obchodu přinesly Česku větší možnosti investování a lepší konkurenceschopnost. Země se na světových trzích stala věrohodnější – což je v dnešním světě jedna z nejdůležitějších věcí.

I přesto ale vyvolává fungování tohoto společenství řadu otázek. Momentální krizové období stojí unii dost peněz i námahy. Řešení problémů jižních států je na delší období, a proto se o nějaký velký úspěch představitelé EU opřít nemohou. Pro většinu Čechů je dění v Bruselu chaotické a neefektivní. Demokratické hodnoty přiřklo EU podle výzkumu STEM 45 procent lidí.

Postoj lidí vůči EU se od roku do 2005 do roku 2009 zlepšoval

Otázka efektivnosti a demokratičnosti se po čtyři roky nesla v pozitivním duchu. Svůj vliv na to mělo i předsednictví Česka v roce 2009. Poté však došlo ke zhoršení pohledu lidí na fungování EU, které trvalo až do konce roku 2011. V loňském roce se situace opět začala obracet.

O co se stará EU a co zůstává v pravomoci vlády?

Výsledky ukazují, že o tom, co patří do výhradní pravomoci národních vlád a co do výlučné pravomoci orgánů EU, má alespoň orientační přehled 30 procent lidí. Za dobu členství České republiky v EU se tento podíl postupně zvýšil o polovinu.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 2. až 9. dubna 2013. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor 1 009 respondentů.