Ministerstvo spravedlnosti: Dvouletá záruka na reklamaci zůstane i příští rok

Praha - S novým občanský zákoníkem se mění právní název pro výměnu závadného zboží. Nově půjde místo o „záruku“ o „odpovědnost za vady“. Nicméně v délce trvání a způsobu uplatnění záruky se nic nemění. I nadále půjde o dvouletou záruční lhůtu. Z právního výkladu ministerstev průmyslu a spravedlnosti vyplývá, že ano. Některé advokátní kanceláře ale mají jiný názor.

„Celá ta věc je bouří ve sklenici vody. Podstatné aspekty se pro spotřebitele nemění. Dosavadní pojem záruka se nahrazuje pojmem odpovědnost za vady,“ říká náměstek ministra spravedlnosti pro legislativu František Korbel.


  • Záruka se poskytuje smluvně
  • Odpovědnost za vady vyplývá ze zákona

Podle výkladu Tomáše Liškutína z advokátní kanceláře PRK Partners to ovšem bude takto: „Vady vzniklé za dobu užívání věci nebude již možné automaticky reklamovat. Ze zákona totiž prodávajícím zůstává jen povinnost věc v pořádku dodat. Nově bude prodávající odpovědný pouze za vady zboží v rámci záruky, kterou kupujícímu sám poskytne nebo kterou si vzájemně sjednají.“

Video František Korbel hostem Studia 6
video

František Korbel hostem Studia 6

Jaká je tedy pravda

Podle Korbela prodávající skutečně odpovídá za záruku, kterou si sjednal, nebo i za takovou, kterou sám nabídl (například v reklamě). Vedle toho ale odpovídá ze zákona i za závady, které věc měla – za to prodávající odpovídá nadále 24 měsíců.

Dvouletou záruční dobu si lidé nebudou muset sjednávat či za ni platit. Připlatit si mohou za záruku, která bude delší než dva roky.


Způsob reklamace si bude moct spotřebitel vybrat

„Zlepšuje se postavení kupujícího – může si mezi jednotlivými nároky z odpovědnosti za vady vybrat. Dnes existuje zákonné pořadí: 1. oprava, 2. výměna 3. sleva. Od ledna 2014 bude pořadí záviset pouze na spotřebiteli,“ doplnil Korbel.

Shrnuto: Od ledna 2014 se mění samotný pojem, nicméně v délce trvání a způsobu uplatnění záruky se nic nemění.