Česko je v čerpání peněz z EU ve značném skluzu

Praha – České republice se nedaří včas vyčerpat peníze z evropských fondů. Stát by proto mohl přijít o miliardy korun. Oznámilo to ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Podle něj neustále přibývá rizikových operačních programů. V současné době jich je devět.  Neproblémovějšími jsou v této oblasti programy OP Životní prostředí, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, ROP Severozápad a OP Technická pomoc. MMR apeluje na vládu, aby část peněz určených pro tyto programy přesunula do jiných.

MMR, které je koordinátorem v oblasti strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, dělí problematické operační programy (OP) na dvě skupiny. Mezi ty se střední mírou rizika zařadilo OP Doprava, OP Podnikání a inovace, OP Výzkum a vývoj pro inovace, Integrovaný operační program a OP Lidské zdroje a zaměstnanost.   

Mnohem větší riziko nevyčerpání přidělených miliard hrozí u OP Životní prostředí, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, ROP Severozápad a OP Technická pomoc. Rizika jsou podle ministerstva natolik závažná, že by mohla vést k nevyčerpání alokace. Realizace projektů z těchto operačních programů by proto měla být urychlena. 

„V případě OP Životní prostředí, OP Technická pomoc a ROP Severozápad Ministerstvo pro místní rozvoj ČR dospělo k názoru, že i přes určitý pokrok nedošlo od loňského roku k zásadnímu zlepšení v implementaci těchto operačních programů,“ varuje MMR. 

Podle ministerstva by měl Nečasův kabinet schválit přesun přidělených peněz z těchto operačních programů do jiných, které problém s jejich čerpáním nemají.

  • ROP Severozápad by tak přišel o 3,1 miliardy korun, které by se rozdělily mezi ostatní regionální operační programy.
  • Kromě toho ministerstvo navrhuje přesunout 3,7 miliardy korun z OP Životní prostředí do OP Doprava, kde by byly využity na modernizaci a rozvoj pražského metra.
  • O půl miliardy by měl přijít také Operační program Technická pomoc.

Po akci volá i opozice

Podle ČSSD je vláda pasivní a nepodniká nic k tomu, aby riziku nevyčerpání fondů zabránila. Desítky nevyčerpaných miliard by se mohly využít na vytvoření nebo udržení desítek tisíc pracovních míst.

„To, co nás překvapuje, je fakt, že vláda je absolutně pasivní a nepodniká žádné aktivní kroky k tomu, aby tyto prostředky zachránila,“ prohlásil v únoru předseda ČSSD Bohuslav Sobotka.