Rafaj: Zdejšímu průmyslu chybí inovativní centra a Křižíci

Praha - „Průmysl v České republice je dobře nastaven a dostatečně diverzifikován,“ myslí si viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj, který byl hostem interaktivního pořadu Hyde park ČT24. Kromě velice pozitivně vnímaného automobilového průmyslu podle něj má pro ekonomiku zásadní význam i rozvoj energetiky, stejně jako některá odvětví těžkého průmyslu, pokud se zaměří na výrobky s vyšší přidanou hodnotou. Podle průzkumu svazu je zároveň překvapivě dobrá i pověst průmyslu mezi lidmi, kteří průmysl považují za druhý nejdůležitější obor po vzdělávání. Rozvoj spolupráce průmyslu a vysokých škol je přitom podle Rafaje jednou z cest pro další rozvoj českého průmyslu.

Z průzkumu Svazu průmyslu a dopravy vyplývá, že 72 % lidí považuje průmyslový rozvoj za důležitý. Lidé tak průmysl zařadili jako druhou nejdůležitější oblast po školství. „Výsledky průzkumu potvrdily, že česká společnost vnímá průmysl jako významný prvek českého hospodářství,“ uvedl Rafaj.

Z průmyslových odvětví přitom za nejvýznamnější považují energetiku, kterou za důležitou považuje téměř 70 % dotázaných, a strojírenství těsně následované pro Českou republiku významnou výrobou automobilů, chemií a moderní výrobou elektroniky a oblastí informačních technologií. Zhruba třetina lidí pak za významný považuje tradiční textilní a obuvnický průmysl.

„Český průmysl není jen Škodovka“

„Český průmysl není jen o automobilovém průmyslu a automobilový průmysl není jen Škoda auto,“ připomněl Rafaj. Velký význam podle něj stále mají i některé oblasti těžkého průmyslu. „Já se domnívám, že například ocelářství má svou budoucnost, obzvlášť pokud bude směřovat ke zboží s vyšší přidanou hodnotou,“ uvedl. Naopak energetika podle něj ještě potřebuje výrazné investice. „Energetiku čeká ještě velký kus cesty, otázkou je hlavně jestli dojde k dostavbě jaderné elektrárny Temelín,“ řekl Rafaj. Podpora jaderné energetiky je podle jeho názoru důležitá pro to, aby ČR nebyla závislá na fosilních palivech a zároveň měla spolehlivější energetický zdroj, než jsou obnovitelné zdroje typu solární energie.

„Český průmysl je silná tradiční značka, kterou český národ má“

Kolem 90 % Čechů si přitom myslí, že průmysl by se měl dále rozvíjet, o jeho omezení uvažuje jen procento dotázaných. Podle většiny účastníků průzkumu totiž průmysl stabilizuje ekonomiku země, k jeho kladnému hodnocení přispívá i dlouhá tradice průmyslové výroby v Čechách. Lidé jsou přesvědčeni, že kromě toho, že vytváří nová pracovní místa, přispívá rozvoj průmyslu i ke zvyšování vzdělanosti. Naopak jako negativum zmínila většina dotazovaných špatný vliv průmyslu na životní prostředí a znečišťování přírody.

Video Hyde Park ČT24
video

Hyde Park ČT24

Co by měl pro podporu průmyslu stát dělat ?

Stát by se pro podporu českého průmyslu podle Jana Rafaje měl soustředit na oblasti, kde je regulace příliš velká, a naopak se nebát investic do infrastruktury, například té silniční. To by rozhýbalo jednak průmysl stavební, jednak i další odvětví, která stavebníkům dodávají materiál. Navíc dnes jsou ceny ve stavebnictví poměrně nízké, takže stavba dálnic zatížila státní rozpočet méně než v nekrizových časech. Pokud jde o zdanění, problémem nejsou přímé daně, ale různé další poplatky, například ekologické, které často podniky trápí více než daně samotné. „Pokud jsou firmy zatížené poplatky, které v okolních zemích nejsou, pak to ohrožuje i jejich konkurenceschopnost,“ dodal Rafaj.

Výzkum ve spolupráci s podniky

Cestou k rozvoji nejen průmyslové výroby, ale obecně celé české ekonomiky je podle Rafaje hlavně důraz na vzdělávání a výzkum. Stát by měl také zvýšit důraz na aplikovaný výzkum vůči výzkumu základnímu. „Důležitá je provázanost byznysu s vysokými školami a výzkumnými centry,“ myslí si Rafaj.

Vláda by podle něj měla motivovat nadnárodní firmy k tomu, aby do České republiky umístily výzkumná centra a vyvíjely tu své nové výrobky. „Aby Česká republika nebyla zemí montoven, ale výrazně víc zemí, kde se vyvíjí nové výrobky,“ řekl Rafaj.