Pod svícnem největší tma? Hospodářská komora má chyby v hospodaření

Praha – Hospodářská komora, které odvádí členské příspěvky více než čtrnáct tisíc českých podnikatelů a živnostníků, údajně v minulosti zaplatila spřízněným firmám desítky milionů korun, aniž by bylo známo za co. Některé nákupy se navíc prováděly bez výběrových řízení – chyběly kontrolní mechanismy i pravidla pro podepisování smluv. Informaci přinesl deník Právo, který odkazuje na závěry forenzního auditu hospodaření komory za období 2011 až 2012, provedeného firmou Ernst & Young.

Jak upozornil list, výsledky tohoto šetření mají být jen pokračováním loňských sporů uvnitř komory, které vedly ke kompletní obměně vedení. Auditoři v závěrečné zprávě podle Práva konstatovali, že „při uzavírání obchodů mezi komorou nebo jejími dceřinými společnostmi a dalšími firmami mohli být někteří zaměstnanci ve střetu zájmů“.

Kromě příspěvků od svých členů čerpá Hospodářská komora také státní a evropské dotace na různé projekty, především na podporu podnikání.

Deník má prý informace o tom, že situací v Hospodářské komoře se zabývá i protikorupční policie, a upozornil také na skutečnost, že komora od roku 2009 nezveřejnila v obchodním rejstříku účetní závěrku, přestože má ze zákona povinnost tak činit každý rok.