Němečtí investoři: ČR už není v regionu jedničkou, Polsko je lepší

Praha – Česká republika poprvé za osm let neobhájila v očích německých investorů pozici jedničky mezi zeměmi střední a východní Evropy. Na prvním místě ji vystřídalo Polsko. Ukázal to společný průzkum Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK) a dalších 15 německých zahraničních hospodářských komor ve střední a východní Evropě. Ostatní země v regionu navíc Česko dohánějí.

V otázkách právní jistoty, transparentnosti, byrokratické zátěže a flexibility trhu práce se ČR umístila až v poslední třetině hodnocených zemí.

„I nadále platí, že ČR je pro investory atraktivní. Zatímco ale Česko v mnohých oblastech, které jsou důležité pro investory, stojí na místě, jiné země v regionu ho začínají dohánět. To se týká především Polska a částečně i pobaltských států,“ varoval výkonný člen představenstva ČNOPK Bernard Bauer. Tuzemská infrastruktura podle něj stále patří k nejlepším v regionu, chybějící investice ale tuto konkurenční výhodu oslabují.

Kvalita a dostupnost lokálních dodavatelů, stejně jako akademické vzdělávání jsou v Česku stále na vysoké úrovni. Produktivita pracovních sil obdržela v celém regionu dobré hodnocení, většina zemí však dopadla lépe než ČR. Navíc náklady na pracovní sílu jsou zde podle investorů poměrně vysoké.

„Myslím si, že pro německé firmy bude zásadním kritériem to, kam v Evropě v budoucnu umístí své investice, jak se jednotlivé země vypořádají s hrozícím nedostatkem odborných pracovních sil a jak budou ochotny reformovat systém vzdělávání,“ předpověděl Bauer.

ČR patří ke třem nejhůře hodnoceným zemím nejen ohledně dostupnosti odborných pracovních sil, ale i z hlediska transparentnosti veřejných zakázek, boje s korupcí, právní jistoty a veřejné správy. Politická stabilita v Česku se také pohybuje spíše na dolním konci žebříčku, zatímco nejvyšší hodnocení sklidily v tomto ohledu Polsko a pobaltské státy.

Že schopnost Česka ekonomicky konkurovat ostatním zemím slábne, ukázal i nejnovější průzkum švýcarského institutu International Institute for Management Development (IMD). ČR v něm spadla z 33. na 35. příčku a předběhl ji právě severní soused.

S tím, co máme teď, si nevystačíme

Objevily se však i dobré zprávy. Například platební morálku a předvídatelnost hospodářské politiky v Česku hodnotily zúčastněné německé podniky jako dobrou a 84 procent z nich nelituje svého rozhodnutí investovat právě tady.

„Přednosti ČR z pohledu investorů tedy stále ještě převažují nad problémy. Faktory jako geografická a kulturní blízkost, průmyslová tradice a pracovní síla však samy o sobě nebudou stačit k tomu, aby si Česko mohlo udržet regionální konkurenceschopnost,“ poznamenal Bauer.

Do průzkumu německých zahraničních obchodních komor se zapojilo více než 1700 především německých podniků ze šestnácti zemí střední a jihovýchodní Evropy.

Žebříček investiční atraktivity zemí střední a východní Evropy v roce 2013:

  1. Polsko
  2. ČR
  3. Estonsko
  4. Slovensko
  5. Slovinsko

zdroj: ČNOPK