Singer: Díky povodním vzroste HDP

Praha - Náprava škod po povodních pravděpodobně přispěje k urychlení tempa růstu HDP, a to v řádu desetin procentního bodu, myslí si guvernér ČNB Miroslav Singer. Povodně podle něj mohou být a pravděpodobně i částečně budou určitým impulzem pro ekonomiku.

Podle guvernéra škody způsobené povodněmi snížily během několika dnů celkové bohatství země. Jde o pokles hodnoty poškozených domů, zničení výrobních kapacit firem nebo škody na infrastruktuře. Náprava škod po povodních ale může přinést podle Singera i určité výhody, jako například zvýšení technické úrovně nových kapacit a infrastruktury nebo zvýšení odolnosti země proti budoucím katastrofám. Kvůli obnově infrastruktury tak může být dopad povodní pro ekonomiku pozitivní. Protože HDP je ukazatel, který neříká nic o bohatství, ale o produkci, větší škody paradoxně mohou ke zvýšení HDP vést.

Na druhou stranu si je ale potřeba uvědomit, že půjde o obnovu majetku, který byl zničen, a pokud nově vybudované výrobní kapacity či infrastruktura nebudou technologicky vyspělejší, produktivnější, kapacita ekonomiky se dlouhodobě nezvýší, jen se obnoví.

Škody z letošních jarních povodní by měly být podle odhadů ekonomů nižší než v roce 2002. Například hlavní ekonom Ery Jan Bureš očekává, že škody z letošních povodní budou 10 až 20 miliard korun. Po povodních v roce 2002 byly škody vyčísleny na více než 70 miliard korun.