Speciál ČT24: Užitečné rady pro postižené povodní

Praha - Povodně jsou v posledních dnech jednoznačně tématem číslo jedna. Jejich intenzita nakonec překvapila i odborníky a potvrdila se i skutečnost, že být připraven se vyplatí. Ani připravenost však mnohdy nestačí – škody, jež velká voda napáchala, se počítají v miliardách. Speciál ČT24 se zaměřil především na praktické rady lidem postiženým povodněmi – vládní pomoc, nárok na neplacené volno, bezpečnostní pravidla při úklidu či řešení pojistných událostí.

Jedenáct obětí a miliardové škody. Taková je dosavadní bilance letošních povodní. Naději má přinést zítřek, v úterý má déšť na většině území definitivně ustat. Nezvykle deštivý červen obrátil život naruby v sedmi stech obcích.

Jen na vodohospodářském majetku dosahují odhadem 2,2 miliardy, v zemědělství nejméně 1,8 miliardy. Jsou poničené čističky, vodovody, studně a zemědělská půda. Kromě ničivých následků se projevila i lidská solidarita – na dárcovských kontech je už víc než 25 milionů korun. Profesionálům pomáhají v terénu dobrovolníci.

Daňové úlevy již od tohoto čtvrtka

Daňové úlevy postižený povodním, které oznámil ministr financí Miroslav Kalousek na konci minulého týdne, vstoupí v platnost nejpozději ve čtvrtek. Opatření se týkají živnostníků a firem, kterým se rozhodlo ministerstvo financí odpustit daně do výše povodňových škod.

Resort dále odsunul podnikajícím fyzickým i právnickým osobám splatnost daně. Těm, kterým k 30. červnu vzniká povinnost doplatit daň z příjmů za loňský rok, bude prominut úrok z prodlení a penále - daň zaplatí nejpozději do 31. října. „Osoby, které budou chtít využít úlevu, oznámí tuto skutečnost správci daně, přičemž doloží, že byly postiženy povodněmi, nebo připojí čestné prohlášení,“ uvedlo ministerstvo.

Jak zajistit poškozený objekt po povodních

Důkladné vyvětrání - podle odborníku je nejlepší udělat v bytě pořádný průvan. Dají se ale zapůjčit i speciální vysoušeče.

Kontrola statiky – odborník zkontroluje objekt, stanoví rozsah poškození a navrhne postup oprav.

Postup odklízení škod - po odeznění záplavové vlny vyčerpat veškerou vodu a vyvézt bahno. Nutné je i vysoušení zdí, koberců a podlah, případně likvidace zničených předmětů a veškerých potravin.

Kontrola stavu inžernýrských sítí -  odborník znovu zapojí elektřinu, plyn, vodu, telefonní přípojky a internet.

Používání ochranných pomůcek a důraz na hygienu - riziko nakažení infekcí.


Jak na znečištěnou studnu

Po opadnutí záplav je nutné odčerpat všechnu zbývající vodu ze studny, tak aby v ní nezůstala špinavá, kontaminovaná voda a lidé se vyvarovali možným nákazám. Nyní přichází na řadu čištění stěn a dna studny kartáči a čistou vodou. Stěny následně omýt dezinfekcí s obsahem chlóru – poté celou studnu opláchnout a vodu opět odčerpat.

Na dně studny zůstávají nánosy bahna a kalu, ty je třeba odstranit a nahradit štěrkem nebo pískem. A pokud je třeba, je nezbytné opravit i stěny studny. Po dvou až třech dnech je nutné si nechat udělat rozbor vody u akreditované laboratoře.

Podrobný návod na vyčištění studny naleznete ZDE


Řešení pojistné události

  • Škodu nejdříve pečlivě zdokumentovat
  • Co nejdříve nahlásit své pojišťovně
  • Ne každá pojišťovna ale pouhou fotodokumentaci akceptuje. Je proto nutné si pečlivě prostudovat pojistnou smlouvu dříve, než se zaplavený rozhodne škody zlikvidovat, a pokud jsou větší, je třeba zvážit povolání odborníka, který škody umí reálně zhodnotit.

„Pracovníci, kteří jsou v terénu, prohlíží zasažené objekty a zároveň radí klientům, jak dál postupovat,“ říká Radim Nekov, vrchní ředitel útvaru likvidace pojistných událostí České pojišťovny. Do budoucna se bude více rozlišovat, ve kterém pásmu daný objekt leží – pojistky zde budou stát víc, doplnil Nekov.

Kontakty na pojišťovny

Česká pojišťovna 841 114 114

Kooperativa        841 105 105

Allianz               841 170 000

Generali             844 188 188


Pozor na rozvody elektřiny a plynu

Odborníci radí, aby obyvatelé zatopených nemovitostí byli velmi obezřetní při používání plynu a elektřiny. Je potřeba nejprve zavolat odborníky, kteří zkontrolují rozvody. Veškerá elektroinstalace k patě domu jde na účet dodavatele elektřiny. Petr Holubec, mluvčí Pražské energetiky, rovněž potvrdil, že se jedná i o různých cenových akcích či zvýhodnění pro lidi, kteří jsou postiženi povodní. Stejně reagoval ve vysílání Speciálu ČT24 i Petr Tauchman, technický ředitel URS Inspekce, která má na starosti rozvody plynu.

NEDOPORUČUJE SE IHNED PO PŘÍCHODU DO NEMOVITOSTI, JEŽ BYLA ZATOPENA, OTEVŘÍT UZÁVĚR PLYNU A ROZSVÍTIT. HROZÍ ZKRATY, ÚNIK PLYNU A ZNIČENÍ SPOTŘEBÍČŮ.


Pomoc od vlády

  • Mimořádnou okamžitou pomoc stát vyplácí až do výše patnáctinásobku životního minima jednotlivce, tedy až do výše 51 150 korun. Tato částka je ale maximální a při udělování této podpory se berou v potaz příjmy jednotlivých členů rodiny. Lidé o podporu mohou žádat na svojí pobočce úřadu práce.

Nárok na neplacené volno

  • Na neplacené volno mají v práci nárok ti, kteří odstraňují následky povodní nebo se kvůli výpadku dopravy nemohli dostat do zaměstnání. Zameškanou dobu si mohou napracovat. Pokud firma přeruší práci kvůli velké vodě, musí lidem platit náhradu mzdy. Pokud zaměstnanec pomáhá svým zaplaveným blízkým, sousedům či nějaké instituci, jedná se o občanskou povinnost a zaměstnavatel mu musí poskytnout neplacené volno.

Dejte pozor na své zdraví

  • V kontaminovaném bahně po záplavách číhají na lidi nejrůznější infekční onemocnění jako žloutenka, salmonelóza či úplavice. Zdravotní pojišťovny připravují očkovací programy, ministerstvo zdravotnictví doporučuje všem zkontrolovat si očkovací průkazy a případně se nechat přeočkovat proti tetanu. Ministr zdravotnictví Leoš Heger nabádá občany k opatrnosti. Je potřeba být velmi obezřetný při styku se znečištěnou vodou. Hrozí infekce. Povodně znečistily stovky zdrojů pitné vody. Vyčištění bude trvat několik týdnů.

Škody v zemědělství

V rostlinné výrobě byly škody prozatím sečteny na 1,1 miliardy korun. Asi nejcitelněji voda zasáhla zelináře a chmelaře. Těm zaplavila asi 1 000 hektarů polí se zeleninou a 212 hektarů chmelnic. Podle prezidenta agrární komory Jana Veleby se to odrazí i v cenách.

Bylo zaplaveno na 35 000 ha orné půdy, celkové škody se sečtou až po úplném opadnutí vody - půda je znehodnocena bahnem. V živočiné výrobě se evidují ztráty: 400 tun ryb a 1 500 kusů drůbeže. Kvůli povodním  uplaval rybí plůdek a násada, což je pro rybáře základ chovu na další dva roky. S vodou uplavaly i ryby určené k prodeji.

Celkové škody zemědělců se zatím dostaly na 1,8 miliardy korun. Součet ztrát ještě ale není konečný. Oproti povodním v roce 2002 budou škody znatelně menší.

Jan Pretel, klimatolog Českého hydrometeorologického ústavu

„Srážky jsou více-méně stejné. Mění se jejich struktura. Mění se období, kdy spadne srážek hodně najednou a následuje období sucha. Hydrologové daleko větší riziko z hlediska dalšího vývoje přisuzují situaci, kdy bude sucho. Varujeme před suchem.“


Ministerstvo dopravy vyčísluje škody

  • Železnice - již teď je jasné, že na opravu železnic poputuje na 700 milionů korun.
  • Silnice - přibližně 300 milionů korun půjde ze státní pokladny na opravu rychlostních silnic, komunikací prvních tříd a dálnic. Voda podemlela některé úseky pod D8. Škody na komunikacích nižších tříd zatím vyčísleny nejsou.

Pojišťovny čekají nárůst hlášení škod – už teď nestíhají

Tuzemské pojišťovny dál přijímají hlášení od svých klientů, které postihla velká voda. Největší škody zatím hlásí Středočeský a Jihočeský kraj. Na Ústecku, kde zatím voda úplně neustoupila, se s likvidací začalo až o víkendu - stejně jako na Liberecku a Karlovarsku.

Objevují se stovky nových pojistných událostí za miliony korun denně. Likvidátoři pojišťoven nestíhají. Hlavní škody zatím hlásí z míst, kde se lidé do svých domů dostali a mohli začít s úklidem. Podle mluvčích pojišťoven se proto nedá konečná suma nijak blíž odhadnout. Řada lidí se zatím vůbec nedostala domů.

Pozor na vytopený vůz

S povodněmi souvisí i další známý nešvar – prodej vyplavených aut. Jak ho poznat? V první řadě zkontrolovat důkladně interiér vozu (zbytky bahna, kamínky, zápach). Pozornost by měl kupec věnovat i kabeláži a jejím spojům, které by mohly jevit známky koroze či jiného znečištění. Důležitým vodítkem může být i údaj o místě registrace.

Veřejný zájem upřednostnit před zájem jednotlivce

„Není možné, aby lidé blokovali kvůli svým pozemkům po desítky let výstavbu hrází. To je nemyslitelné,“ říká Josef Řihák, hejtman Středočeského kraje. 

Video Speciál ČT24  k povodním
video

Speciál ČT24 k povodním

Speciál ČT24 k povodním

10.6.2013

Pozor na vytopený vůz