ČEZ odpustí lidem zasaženým povodní až tři měsíční zálohy

Praha - Důležitou zprávou pro občany postižené povodní je prohlášení skupiny ČEZ, která reaguje na možný zvýšený odběr elektrické energie vlivem vysoušení nemovitostí. Tato činnost povede ke zvýšení výdajů domácností a podniků na elektřinu. Zákazníkům ČEZu, kteří byli zatopeni, odpustí firma v závislosti na intenzitě velké vody jednu až tři měsíční zálohy na elektřinu a plyn.

„V této fázi bude nezbytné vysoušet obrovské množství objektů, což poměrně výrazným způsobem zatíží elektrické rozvodné sítě a povede to ke zvýšení výdajů na elektřinu podniků a domácností,“ řekl na dnešním brífinku premiér Petr Nečas.

Zákazníkům by měly být odpuštěny až tři měsíční zálohy, pokud byly jejich nemovitosti zatopeny minimálně půl metrem vody. V případě, že voda nedosáhla této hranice, bude odpuštěna záloha za jeden měsíc.

  • Povodňové škody
    Povodňové škody autor: Libor Zavoral, zdroj: ČTK
  • Povodňové škody
    Povodňové škody autor: Libor Zavoral, zdroj: ČTK

Toto rozhodnutí se týká pouze zákazníků ČEZu. V závislosti na majetkových a příjmových poměrech lze zažádat o výjimku – v případě, že by podpora nestačila.

„Zvýšené zatížení soustavy pro nás nebude žádný problém. Předběžný odhad našich nákladů spojených s odpuštěním záloh je mezi 50 až 100 miliony korun. V praxi by měli lidé, kteří chtějí zažádat o odpuštění, přijít na obchodní místo ČEZ se žádostí o tuto podporu. Tato žádost musí být potvrzena obecním či městským úřadem,“ doplnil Daniel Beneš, generální ředitel ČEZu.


V jižních Čechách a v Praze vlastní distribuční síť jiné firmy. „Chtěl bych vyzvat jak Jihočeskou energetiku, tak Pražskou energetiku, aby následovaly ČEZ v tomto vstřícném chování vůči zákazníkům. V chování, které od firmy představuje silný znak společenské odpovědnosti,“ prohlásil Nečas. Obě společnosti by se podle něj měly snažit svými nabídkami přiblížit firmě ČEZ a premiér se s jejich zástupci podle svých slov rád sejde.