Bojujete s povodní a dluhy zároveň? Požádejte o odklad exekuce

Praha – Další pomoc pro postižené povodněmi – teď konkrétně pro dlužníky, kteří mají majetek nebo jeho část v exekuci. Podle Exekutorské komory si mohou požádat o její odklad. Soudní exekutor tak může pozastavit třeba pravidelné srážky ze mzdy, které slouží k uspokojení pohledávky věřitelů. Člen prezidia komory Vladimír Plášil ale v rozhovoru pro ČT24 upozornil, že institut odkladu exekuce není nárokový a jednotlivé případy musí individuálně posoudit soudní exekutor nebo exekuční soud.

Opatření, které vychází z občanského soudního řádu, dovoluje dlužníkovi v případě, že se bez vlastního zavinění dostane do tíživé finanční situace, požádat o odklad výkonu exekuce. Plášil doporučuje uchazečům o takový odklad předložit pověřenému exekutorovi relevantní dokumenty, kterými doloží, že byli povodní poškozeni (např. že jim poškodila majetek). Potvrzení může být vydáno třeba stavebním úřadem nebo statikem.

„Institut odkladu exekuce není nárokový, to znamená, že soudní exekutor nebo exekuční soud musí návrh na povolení odkladu posoudit – a také musí být splněna další podmínka, že oprávněný nebude odkladem exekuce vážně poškozen,“ vysvětlil Plášil. Podle něj není možné odhadnout, kolika lidí by se odklad mohl týkat.

Soudní exekutor nebo exekuční soud v případě, že odklad povolí, musí stanovit dobu, po kterou je exekuce odložena – jakmile tato doba uplyne, tak se v exekuci dále pokračuje.

Pozor na lichváře

Server Bankovnipoplatky.com také varoval lidi postižené povodněmi před snahou řešit finanční situaci půjčkou u lichvářů a nedůvěryhodných společností. Bývá to sice nejrychlejší a nejsnazší cesta, okamžité získání peněz se pak ale může proměnit v roky neřešitelných problémů a dluhů.

Do rukou lichvářů a nepoctivých firem může lidi dohnat i absence dokladů potřebných pro vyřízení řádného a bezpečného úvěru – často je totiž odnesla nebo zničila voda.

Video Události o podezřelých úvěrech při povodních
video

Události o podezřelých úvěrech při povodních

Události o podezřelých úvěrech při povodních

12.06.2013 U

Rozhovor s Vladimírem Plášilem

„Ten, kdo půjčí bez dokladů a bez základního ověření finanční situace žadatele, je bezpochyby rizikovým poskytovatelem úvěru. Lidé by se neměli nechat přesvědčit tím, že lze takový úvěr získat rychle a snadno. Je lepší nejprve zajistit náhradní doklady, a teprve poté řešit svou finanční situaci,“ radí jeden z autorů Navigátora bezpečného úvěru Petr Teplý z FSV UK. Podle něj se právě po záplavách objevuje větší počet těch, kdo s lichváři bojují.

Neziskové organizace přidávají seznam dalších typických znaků nesolidní půjčky: vnucování peněz, poplatek za poskytnutí půjčky, ručení domem i za malou částku nebo telefonní linky začínající číslem 906.

Navigátor bezpečného úvěru proto nabádá postižené záplavami, aby nejprve využili sociální podporu v podobě mimořádné dávky, kterou nabízí stát. Speciální nabídky připravily taky některé banky. Umožňují lidem vybrat termínované vklady okamžitě a bez penále.