Kdo zaplatí zničené spotřebiče? Klienti s ČEZem na kordy

Praha - Pokud vám někdo způsobí škodu, je ji povinen nahradit, konstatuje občanský zákoník. Jenže vymáhání náhrady tak snadné nebývá. Viník se obvykle snaží bránit tím, že on vlastně za nic nemůže. Na to narazili i zákazníci ČEZu, kterým porucha v síti zničila domácí spotřebiče.

Vladimíra Strossová žije v rodinném domě v Brandýse nad Labem. V dubnu tohoto roku v ulici, ve které bydlí, prováděli pracovníci ČEZu opravu sloupu elektrického vedení. Z důvodu špatného technického stavu byl nakonec celý sloup vyměněn. Avšak překvapivě právě tehdy začaly problémy.

„Probudila mě švagrová, která bydlí přes dvůr, že viděla obrovský záblesk a ve sloupu začalo hořet,“ popsala paní Strossová. Trochu se bála, co může nastat, zachovala ale chladnou hlavu a okamžitě volala na ČEZ. Pracovníci společnosti ihned přijeli na místo, sloup prohlédli a došli k závěru, že spadl drát a kvůli tomu došlo ke zkratu. „K pádu vodičů a jejich spojení došlo pravděpodobně vlivem několika faktorů – únavou materiálu vodičů, povětrnostními podmínkami. Pravou příčinu dnes již přesně nelze zjistit,“ sdělil mluvčí ČEZu Ladislav Kříž. Závadu nicméně technici opravili a odjeli.

Jenže jak se po obnovení dodávek elektřiny ukázalo, zkrat nepřežily některé spotřebiče v domácnosti paní Strossové, například varná konvice nebo počítač. Škoda šplhala do tisíců. Stejný problém měl i její soused Jarolím Moník. „Zničená televize, kávovar, ohřev akvária, nabíječky,“ popsal škody. A jak oběma potvrdili elektrikáři, které si pozvali, za zničenými spotřebiči stála oprava sloupu, která prý musela být provedena špatně.

Paní Strossová se proto obrátila na společnost ČEZ – Distribuce s žádostí o náhradu škody. Tu ovšem firma odmítla s tím, že provozovatel distribuční soustavy má právo omezit nebo přerušit dodávku elektřiny při vzniku a odstraňování poruch na zařízení distribuční soustavy a zákazník nemá právo na náhradu škody. K poškození spotřebičů v domácnosti paní Strossové pak mělo dojít nezávisle na výměně sloupu. Každý odběratel je přitom podle ČEZu povinen chránit své spotřebiče citlivé na přepětí přepěťovou ochranou. Jinými slovy společnost za nic nemůže a nezaplatí paní Strossové ani korunu.

Podle advokáta Pavla Nastise ČEZ využil práv, která mu dává energetický zákon a další předpisy, které opravdu zákazníkům nařizují, aby se sami chránili před přepětím. Dokazování, že chyba byla jinde – například ve špatně provedené opravě sloupu - by tak museli poškození klienti. „Pokud tedy ČEZ - Distribuce setrvává na svém tvrzení, že škoda vznikla v důsledku přepětí, doporučil bych poškozeným, aby se obrátili na znalce, který by byl schopen posoudit, co bylo příčinou poškození elektrospotřebičů,“ upozornil advokát.

Ještě před tím, než poškození zákazníci stihli kontaktovat znalce, požádala redakce portálu ČT24 o stanovisko k případu ještě jednou ČEZ. Odpověď, kterou jsme obdrželi, byla překvapivá a ukázala, že se řešení dá najít i bez znalce. ČEZ sice vinu dále popírá, avšak vzhledem k tomu, že přepětí podle nových závěrů firmy trvalo několik hodin, v otázce odškodnění změnil stanovisko.

„Ač závada nebyla způsobena naší vinou, tak bychom se jak paní Strossové, tak panu Moníkovi rádi touto cestou omluvili za způsobené komplikace. Škody, ke kterým touto havárií došlo, budou oběma jmenovaným uznány,“ informoval Kříž.

Vyvstává sice otázka, proč k takovému závěru firma nedospěla už před několika měsíci, ale přišla s ním až po intervenci České televize, avšak důležité je především to, že poškození zákazníci dosáhli svého. „Vůbec jsem nevěřila, že to takto dopadne. Moc děkuji ČT24, za sebe i za sousedy,“ reagovala paní Strossová.