Vysokoškoláků je v ČR stále víc, údaje vylepšují ženy

Praha - Od roku 2000 vzrostl v Česku podíl vysokoškoláků z 11 na 18 procent, stále je to ale jen zhruba polovina proti průměru v zemích OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj). Srovnávací zpráva, kterou dnes OECD zveřejnila, také ukázala, že výrazně přibývá hlavně vysokoškolaček, na univerzity jich nastupuje víc než mužů a ve studiu jsou úspěšnější.

„Ačkoli podíl obyvatel s terciárním vzděláním v posledních deseti letech prudce stoupal, má terciární vzdělání v zemích OECD méně než 35 procent mužů a žen,“ uvádí zpráva. Vysokoškolská studia přitom dokončí zhruba 70 procent studentů v rámci OECD, v Česku jsou to dokonce tři čtvrtiny.

O vysokoškolské studium mají větší zájem ženy, na univerzity jich v zemích OECD nastupuje 67 procent oproti 53 procentům mužů. V Česku je tento rozdíl ještě větší, 52 procent mužů a 70 procent žen.

„Ženy jsou při studiu na vysokých školách úspěšnější než muži, studium dokončují ve větší míře,“ konstatuje zpráva. V zemích OECD úspěšně ukončí studium 65 procent mužů, kteří ke studiu nastoupí, a 74 procent žen. V České republice je to pak 67 procent mužů a dokonce 83 procent žen. Celkový podíl českých vysokoškolaček tak od roku 2000 vzrostl z devíti na 18 procent, zatímco u mužů byl tento nárůst z 13 na 18 procent.

OECD zároveň upozornila, že lidé s vyšším vzděláním snáze shánějí práci, v Česku je rozdíl v zaměstnanosti podle vzdělání ještě markantnější. V rámci OECD je z lidí s nejvýše základním vzděláním bez práce 13 procent a z vysokoškoláků tři procenta. Stejný podíl nezaměstnaných vysokoškoláků je i v Česku, zatímco lidí s nejvýše základním vzděláním je bez práce 22 procent.