Soudní dvůr EU kárá ČR, že neplní povinnosti v železniční dopravě

Lucemburk/Brusel – Soudnímu dvoru Evropské unie se nelíbí, jak Česká republika plní své povinnosti vyplývající ze směrnice pro fungování železniční dopravy. Kritizoval například to, že ministerstvo financí stanovuje maximální cenu za používání železniční infrastruktury nebo že stát nedostatečně motivuje provozovatele infrastruktury, aby snižoval náklady. Česko musí nyní vyhovět rozsudku v co nejkratší lhůtě. Dojde-li Evropská komise k závěru, že se tak nestalo, může podat novou žalobu a navrhnout pokutu.

Evropská komise před třemi lety podala sérii žalob na několik členských států kvůli tomu, že podle ní neplní povinnosti týkající se železniční dopravy. Unijní soud rozhodl, že své povinnosti dostatečně neplní také Slovinsko, žalobu na Lucembursko však zamítl.

Soudní dvůr v rozsudku uvedl, že provozovatel železniční infrastruktury musí mít určitý rozhodovací prostor pro stanovení výše poplatků, aby je mohl použít jako nástroj řízení. Podle soudu tedy stanovení maximální ceny za používání železniční infrastruktury každoročním výměrem ministerstva financí tento rozhodovací prostor zužuje a odporuje cílům směrnice o železniční dopravě.

Komise také tvrdila, že v ČR neexistují opatření, která by motivovala provozovatele ke snižování nákladů na zajištění infrastruktury a ke snižování poplatků za přístup k této infrastruktuře. Soud dal komisi za pravdu. Uvedl, že státní dotace, na které upozorňovala česká strana, mohou sice vést ke snížení nákladů na zajištění infrastruktury, ale „samy o sobě provozovatele nemotivují, neboť od něj nevyžadují žádný závazek“.

Soud také souhlasil s komisí, že Česká republika nezavedla systém odměňování výkonu, který by povzbuzoval železniční podniky a provozovatele infrastruktury k minimalizaci závad a ke zvyšování výkonu železniční sítě. Závěrem soud tudíž konstatoval, že ČR nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z unijního práva.

Potvrdil také, že možnost odvolat se proti rozhodnutím Drážního úřadu k ministerstvu dopravy je rovněž v rozporu s unijním právem. Podle soudu EU by totiž mělo být možné odvolat se proti rozhodnutím regulačního úřadu jen k soudu.