Stát otálí s realizací zakázek, zpomaluje tak ekonomiku

Praha – Z veřejných zakázek vyhlášených v loňském roce byla do letošního května zadána pouze polovina a další třetina byla navíc zrušena. V systému tak podle Komory administrátorů veřejných zakázek (KAVZ) stále zbývá zhruba sto miliard korun, které nebyly vyčerpány. Komora upozorňuje na to, že pokud by například zakázky z oblasti stavebnictví byly realizovány, mohlo by to významně pomoci českému hospodářství.

„V systému veřejných zakázek se aktuálně nachází 100 miliard korun, na něž byla vyhlášena zadávací řízení v minulém roce, ale do konce května 2013 tyto zakázky stále nebyly ani zadány ani zrušeny, případně tato skutečnost nebyla nahlášena do Věstníku dle zákona,“ uvedla komora, podle níž jde až o třetinu objemu veřejných zakázek ve věstníku zakázek z minulého roku. To jsou údajně tři procenta hrubého domácího produktu.

„Navíc významná část těchto nezadaných zakázek spadá do sektoru stavebnictví, který kdyby došlo k zadání těchto zakázek, mohl svůj pokles v minulém roce přibrzdit a možná i dosáhnout stabilizace po předchozích letech propadů,“ stojí ve zprávě KAVZ.

Konkrétním příkladem těchto stále nedokončených výběrových řízení jsou například zakázky na modernizaci trati Rokycany - Plzeň nebo rekonstrukce železniční stanice Olomouc v řádu miliard korun.

Problémem je novela zákona

Prostřednictvím Věstníku veřejných zakázek si loni stát objednal zakázky za celkem 312,5 miliardy korun. „Novela zákona o veřejných zakázkách celý proces podstatně zkomplikovala a tyto nejnovější výsledky to jen potvrzují. Místo toho, aby již tak omezené veřejné rozpočty alespoň částečně pomáhaly v růstu ekonomiky, zůstávají zbytečně nevyčerpané,“ podotkl předseda komory Robert Pergl.

Z analýzy také vyplynulo, že průměrná hodnota zadané zakázky byla loni v průměru o 12 procent nižší než předpokládaná cena při jejím oznámení. O rok dříve tento rozdíl byl sedmiprocentní.

Letos počet oznámených zakázek zatím mírně klesá, od začátku roku do konce května jich bylo vydáno 3,5 tisíce. To představuje meziroční pokles o 2,7 procenta. Je to však ovlivněno novelou zákona o veřejných zakázkách, která začala platit loni v dubnu. Spousta zadavatelů se snažila vypsat zakázky ještě před tímto termínem podle starých pravidel.